Karta gradaFacebook stranicaNovosti RSSSitemapKontakt
Antička Salona


Javna nabava

 

Poziv za dostavu ponuda "Nabava uredskog materijala"

Poziv
Troškovnik

 

Poziv za dostavu ponuda za "Nabavu kanti"

Poziv
Troškovnik

Dopis- izmjena u troškovnika i produženje roka

 

Izgradnja novog grobnog polja na Novom groblju u Solinu
U Elektroničkom oglasniku javne nabave objavljeno je prethodno savjetovanje poveznica link:
https://eojn.nn.hr/oglasnik/

 

Poziv za dostavu ponuda za "Poštanske usluge za potrebe Grada Solina"

Poziv
Troškovnik

Odluka o odabiru

 

Poziv za dostavu ponuda za „Usluge kompletnog stručnog nadzora i projektantskog nadzora Projekta Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta Grada Solina“

Poziv za dostavu ponuda
Prijedlog ugovora o građenji s posebnim uvjetima-RD Solin
Ponudbeni list
Troškovnik-Grupa1
Troškovnik-Grupa2
Nacrti

Objašnjenje

Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda
Odluka o odabiru
Odluka o poništenju

 

Poziv za dostavu ponuda za "Usluge mobilne telefonije"

Poziv
Novi Troškovnik

Objava novog troškovnika i produženje roka dostave

Pojašnjenje stavki troškovnika

 

Poziv za dostavu ponuda za "Kolno - pješačku prometnicu zapadno od OŠ Ninčevići"

Poziv

Troškovnik

Nacrti

Izmjena u pozivu

Odluka o odabiru

 

Poziv za dostavu ponuda za "Parkiralište kod Doma zdravlja na Bilankuši"
Poziv
Troškovnik
Nacrti
Odluka o odabiru

 

Novi dječji vrtić i škola Priko Vode

U Elektroničkom oglasniku javne nabave objavljeno je prethodno savjetovanje poveznica link:
https://eojn.nn.hr/oglasnik/

 

Radovi u Stepinčevoj ulici - II faza

U Elektroničkom oglasniku javne nabave objavljeno je prethodno savjetovanje poveznica link:
https://eojn.nn.hr/oglasnik/

 

Poziv za dostavu ponuda za "Geodetske i katastarske usluge za potrebe
Grada Solina" 

Poziv

Troškovnik

Odluka o odabiru

 

Poziv za dostavu ponuda za "Rekonstrukcija dijela ulice Barišići"

Poziv

Troškovnik

Odluka

 

Poziv za dostavu ponuda za "Kolni prilaz u Ulici hrvatskog branitelja D.Kuduza"

Poziv

Građevinska situacija

Karakteristični poprečni presjek zida

Troškovnik- ulica D.Kuduza

Odluka o odabiru

 

Poziv za dostavu ponuda za "Sanacija i rekonstrukcija Dioklecijanove ulice"

Poziv
Troškovnik

Odluka o odabiru

 

Poziv za dostavu ponuda za "Uređenje Doma kulture u Mravincima"

Poziv
Troškovnik

Dopis - izmjena u Pozivu

Odluka o odabiru

 

Poziv za dostavu ponuda za "Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje javne rasvjete"

Poziv
Troškovnik

Odluka o odabiru

 

Poziv za dostavu ponuda za "Usluge tekućeg i investicijskog održavanja alata i strojeva"

Poziv
Troškovnik

Odluka o odabiru

 

Poziv za dostavu ponuda za "Parking u ulici Put mira"

Poziv
Troškovnik
Nacrti

Odluka o odabiru

 

Poziv za dostavu ponuda za "Projektna dokumentacija - Proširenje dijela ulice Marka Marulića"

Poziv
Projektni zadatak

Odluka o odabiru

 

Poziv za dostavu ponuda za "Stepinčeva ulica - II faza"

Poziv
Troškovnik-novi
Nacrti

Dopis

Odluka o poništenju

 

Poziv za dostavu ponuda za "Tehničku pomoć za upravljanje projektom izgradnje i opremanja Reciklažnog dvorišta"

Poziv 
Troškovnik  / Troškovnik.doc
Ponudbeni list  / Ponudbeni list.doc
Obrazac - životopis  / Obrazac-životopis.doc

Odgovor na upit br.1

Odluka o odabiru

 

Poziv za dostavu ponuda za "Rekonstrukcija ulice Topini"

Poziv
Troškovnik

Dopis
Nacrti

Odluka o odabiru

 

Poziv za dostavu ponuda za "Gorivo za vozila, strojeve i alate"

Poziv
Troškovnik

Odluka o odabiru

 

Poziv za dostavu ponuda "Geodetsko-katastarske i arhitektonske usluge za dokumentiranje puteva na arheološkom lokalitetu Salona"

Poziv
Troškovnik

Izmjene u pozivu

Izmjena u pozivu i produženje roka

Odluka o odabiru

 

 


 

Pregled sklopljenih ugovora grada Solina

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazum

 

Izjava o nepostojanju sukoba interesa

Izjava o nepostojanju sukoba interesa

 

Pravilnik o provedbi jednostavne nabave

Pravilnik

 

Plan nabave za 2018. 

Plan nabave

 

Plan nabave  za 2017. god.

Plan nabave - Gradsko vijeće

Izmjena i dopuna Plana nabave

Plan nabave - Gradonačelnik

 

PLAN NABAVE ZA 2016.

Plan nabave - Gradsko vijeće

Dopuna Plana nabave
Izmjena i dopuna Plana nabave

Plan nabave - Gradonačelnik

 

 PLAN NABAVE ZA 2015.

Gradonačelnik

Gradsko vijeće

Dopuna plana nabave roba, radova i usluga za 2015.

 

 PLAN NABAVE ZA 2014.

 Gradonačelnik

 Gradsko vijeće

 Izmjena i dopuna plana nabave

 Izmjene i dopuna plana nabave 2014

 


 

Za starije dokumente otvorite: JAVNA NABAVA - ARHIVA

 

Pročitano 46088 puta
Grad Solin - službene internet stranice - Stjepana Radića 42, 21 210 Solin, Hrvatska - OIB: 40642464411
solin@solin.hr