Karta gradaFacebook stranicaNovosti RSSSitemapKontakt
Antička Salona


Ponedjeljak, 12 Veljača 2018 09:08

Zaključak o pomoći za besplatan ili sufinanciran prijevoz umirovljenika i drugih građana u 2018.godini

Na temelju članka 39. Statuta Grada Solina (Službeni vjesnik Grada Solina, br. 7/09,4/13,7/13) , Gradonačelnik Grada Solina, dana 22. prosinca 2017. godine, donosi

Z A K L J U Č A K
o pomoći za besplatan ili sufinanciran prijevoz umirovljenika i drugih građana u 2018.godini

Članak 1.

Pravo na pomoć za besplatne troškove javnog prijevoza mogu ostvariti:

1.članovi udruge roditelja poginulih branitelja iz Domovinskog rata.
2.djeca poginulih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata dok su na redovnom školovanju.
3.dobrovoljni davatelji krvi sa 40 i više davanja muškarci i sa 20 i više davanja žene.
4.invalidne osobe sa 80% invalidnosti i osobe sa težim mentalnim oštećenjem zdravlja
temeljem rješenja Centra za socijalnu skrb.
5. članovi udruga gluhih i nagluhih osoba, udruga slijepih, udruga multiple skleroze,
udruga distrofičara, te udruge djece s posebnim potrebama (jedan od roditelja).
6. ostali korisnici, kojima je zbog trenutnih socijalnih, zdravstvenih i ostalih okolnosti potreban prijevoz, a po procjeni Upravnog odjela za javne djelatnosti.

Članak 2.

Pravo na pomoć za troškove javnog prijevoza uz sudjelovanje u plaćanju troškova mogu ostvariti osobe starije od 65 godina života ukoliko izvrše jednokratnu godišnju uplatu u Proračun Grada Solina u iznosima kako slijedi:

1. osobe starije od 65 godina života koje ne ostvaruju nikakva primanja ili čija osnovna mirovina mjesečno iznosi do1.000,00 kuna, odnosno čiji osobni mjesečni prihodi iznose do 1.000,00 kuna, uplatu u iznosu 200,00 kuna.
2. osoba čija osnovna mirovina, odnosno osobni mjesečni prihodi iznose od 1.000,00 do 1.500,00 kuna, uplatu u iznosu od 250,00 kuna.
3. osoba čija osnovna mirovina, odnosno osobni mjesečni prihodi iznose od 1.500,00 do 2.000,00 kuna, uplatu u iznosu od 500,00 kuna.
4. osoba čija osnovna mirovina, odnosno osobni mjesečni prihodi iznose od 2.000,00 do 2.500,00 kuna, uplatu u iznosu od 600,00 kuna.
5. osoba čija osnovna mirovina, odnosno osobni mjesečni prihodi iznose od 2.500,00 do 3.000,00 kuna, uplatu u iznosu od 800,00 kuna.
6. osoba čija osnovna mirovina, odnosno osobni mjesečni prihodi iznose od 3.000,00 do 3.500,00 kuna, uplatu u iznosu od 900,00 kuna.
7. osoba čija osnovna mirovina, odnosno osobni mjesečni prihodi iznose od 3.500,00 do 4.000,00 kuna, uplatu u iznosu od 1.300,00 kuna.
8. osoba čija osnovna mirovina, odnosno osobni mjesečni prihodi iznose od 4.000,00 kuna, i više, uplatu u iznosu od 1.800,00 kuna.

Pravo na besplatne troškove javnog prijevoza i troškove prijevoza u kojima sudjeluju jednokratnom godišnjom uplatom mogu ostvariti umirovljenici koji pored mirovine ostvarene u Republici Hrvatskoj ostvaruju mirovinu temeljem međunarodnih ugovora, kao i umirovljenici koji ostvaruju samo inozemnu mirovinu na koje se odnose isti uvjeti kao i za umirovljenike koji su mirovinu ostvarili u Republici Hrvatskoj.
Za ostvarivanje navedenih prava podnositelj mora imati prebivalište na području Grada Solina.
Uplata iznosa kojim osoba sudjeluje u troškovima javnog prijevoza vrši se jednokratnom godišnjom uplatom neposredno prije ostvarivanja gore navedenog prava.

Članak 3.

Pravo na subvenciju troškova javnog prijevoza mogu ostvariti:
1. nezaposleni
2. umirovljenici do 65 godina života.

Članak 4.

Rješenja o povlaštenom prijevozu u 2018.godini izdavati će se u periodu od 02.siječnja do 31.prosinca 2018.godine.

Upravno tijelo može posebnim rješenjem odobriti besplatne ili subvencionirane troškove javnog prijevoza ukoliko procjeni da zahtjev podnositelja djelomično ne udovoljava propisanim uvjetima, a prijevoz mu je potreban zbog posebnih okolnosti.

Prijevoz osoba iz članka 1., 2.,3., i 4., ovog Zaključka odobrava se sukladno ugovoru sa prijevoznikom.

Klasa: 340-05/17-01/25
Ur.br: 2180/01-01-01/17-2
Solin, 22. prosinca 2017. godine

GRADONAČELNIK
Dalibor Ninčević

Pročitano 1737 puta

Novosti:

Grad Solin - službene internet stranice - Stjepana Radića 42, 21 210 Solin, Hrvatska - OIB: 40642464411
solin@solin.hr