Karta gradaFacebook stranicaNovosti RSSSitemapKontakt
Antička Salona


Ponedjeljak, 11 Veljača 2019 13:20

Crkvene statistike 2018. za Grad Solin

Prema crkvenim statistikama tijekom 2018. u župi Gospe od Otoka sakrament krštenja primilo je 161 dijete, prvu pričest 180 djece, a sakrament potvrde 150 mladih. Vjenčano je 75 parova, a crkveno sprovođenih 61.

U župi svetog Martina u Vranjicu u protekloj je godini 12 djece kršteno, 3 ih je primilo prvu pričest. Vjenčano su dva para, a crkveno sprovođeno 12 umrlih.

U Svetom Kaju kršteno je 53 djece, prvu pričest je primilo 52 djece, a sakrament potvrde 47 mladih. Vjenčano je 20 parova, a crkveno sprovođeno 13 umrlih.

U župi Solinskih mučenika kršteno je 35 djece, prvu pričest je primilo 46 djece, a krizmano je 46 mladih. Vjenčano je osam parova, a crkveno sprovođeno 22 pokojnika.

U Kučinama, u župi Bezgrešnog Začeća BDM, kršteno je 12 djece, a prvu pričest je primilo 9 djece, sakrament potvrde primilo je 2 mladih. Vjenčana su tri para, a crkveno sprovođeno 4 pokojnika. Tijekom 2018. u župi svetoga Ivana Krstitelja u Mravincima kršteno je 15 djece. Prvu pričest je primilo 18 djece, a krizmano 21 mladih. Vjenčan je jedan par , crkveno je sprovođeno 12 umrlih.

 rb

 

 

Pročitano 746 puta

Novosti:

Grad Solin - službene internet stranice - Stjepana Radića 42, 21 210 Solin, Hrvatska - OIB: 40642464411
solin@solin.hr