Karta gradaFacebook stranicaNovosti RSSSitemapKontakt
Antička Salona


Utorak, 10 Rujan 2019 10:36

Vijeće za prevenciju kriminaliteta objavilo Publikaciju za prvih šest mjeseci 2019.

Pod poveznicom Prevencija kriminaliteta objavljena je najnovija publikacija Vijeća za prevenciju kriminaliteta Grada Solina za period 1. siječnja do 30. lipnja 2019.godina.

Ustrajući na statističkom mjerenju u pet ciljanih kategorija, nakon osam godina sustavnog praćenja ključnih parametara iz domene kriminaliteta na štetu imovine, nasilja, obiteljskog nasilja i vandalizma, u Solinu prepoznajemo trendove sigurnosti svakodnevice i otvaramo prostor za nove kvalitetne inicijative i doprinos kvaliteti življenja svima koji Solin žive.

Sistematizirani i grafički obrađeni podaci korisni su kao podloga za planiranje aktivnosti vijeća mjesnih odbora u suradnji sa građanima, udrugama i institucijama.

Publikacija za prvih šest mjeseci 2019. godine

Publikacije VPK Solin

 

 

Pročitano 463 puta

Novosti:

Grad Solin - službene internet stranice - Stjepana Radića 42, 21 210 Solin, Hrvatska - OIB: 40642464411
solin@solin.hr