Ispiši ovu stranicu
Srijeda, 12 Veljača 2020 09:41

SDŽ - Natječaj za predlaganje programa javnih potreba iz područja socijalne i zdravstvene skrbi i humanitarne djelatnosti, te drugih područja od interesa za opće dobro u 2020.

Splitsko-dalmatinska županija objavila je 12. veljače 2020. Natječaj za predlaganje programa javnih potreba iz područja socijalne i zdravstvene skrbi i humanitarne djelatnosti, te drugih područja od interesa za opće dobro u 2020. godini.

Županija će u 2020. godini djelomično financirati provedbu programa/projekata iz sljedećih područja:

-Socijalna i zdravstvena zaštita djece i mladih;
-Socijalna i zdravstvena zaštita osoba starije životne dobi, pojedinaca i obitelji;
-Prevencija i suzbijanje nasilja u obitelji i zaštita žrtava obiteljskog nasilja;
-Zaštita osoba s invaliditetom;
-Izvaninstitucionalna skrb o starijim osobama;
-Skrb o beskućnicima;
-Promicanje zdravlja i prevencije bolesti;

Tko se može prijaviti?

Pravo sudjelovanja na Natječaju imaju udruge koje ispunjavaju svojstva prihvatljivih ponuditelja sukladno odredbama dokumentacije za provedbu Natječaja.

Financijska potpora:

Za djelomično financiranje projekata i programa u okviru ovog Natječaja raspoloživ je iznos od 854.000,00 kuna.

Najmanji ukupni iznos koji se jednoj udruzi može odobriti putem ovog Natječaja je iznos od 5.000,00 kn, a najviši ukupni iznos koji se jednoj udruzi može odobriti putem ovog Natječaja je iznos od 200.000,00 kuna.

Trajanje programa/projekta:

Predviđeno trajanje programa/projekta je do 1 godine.

Prihvatljivi troškovi:

-troškovi zaposlenika angažiranih na programu ili projektu koji odgovaraju stvarnim izdacima za plaće te porezima i doprinosima iz plaće i drugim troškovima vezanim uz plaću;
-putni troškovi i troškovi dnevnica za zaposlenike i druge osobe koje sudjeluju u projektu ili programu, pod uvjetom da su u skladu s pravilima o visini iznosa za takve naknade za korisnike koji se financiraju iz sredstava državnog proračuna;
-troškovi kupnje ili iznajmljivanja opreme i materijala (novih ili rabljenih) namijenjenih isključivo za program ili projekt, te troškovi usluga pod uvjetom da su u skladu s tržišnim cijenama;
-troškovi potrošne robe;
-troškovi koji izravno proistječu iz zahtjeva ugovora uključujući troškove financijskih usluga (informiranje, vrednovanje konkretno povezano s projektom, revizija, umnožavanje, osiguranje, itd.),
-ostali materijalni troškovi i usluge vezani uz realizaciju projekta i programa.

Osim izravnih, korisniku sredstava se može odobriti i financiranje dijela neizravnih troškova kao što su: energija, voda, uredski materijal, sitan inventar, telefon, pošta i drugi indirektni troškovi koji nisu povezani s provedbom programa, u maksimalnom iznosu do 25% od ukupnog odobrenog iznosa financiranja iz proračuna Županije.

Rok za prijavu:

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave Natječaja na mrežnim stranicama Županije.

Kompletna natječajna dokumentacija dostupna je ovdje.

 

 

Pročitano 353 puta