Karta gradaFacebook stranicaNovosti RSSSitemapKontakt
Antička Salona


Petak, 26 Siječanj 2018 09:24

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti-Vlastiti pogon za obavljanje komunalnih djelatnosti-pomoćni radnik

 

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD SOLIN
Vlastiti pogon za obavljanje komunalnih djelatnosti
Povjerenstvo za provedbu postupka izbora kandidata
za prijam u službu na neodređeno vrijeme
Klasa: 112-02/17-01/06
Urbroj: 2180/01-11-01-18-36
Solin, 26. siječnja 2018. godine

Na temelju članka 19. - 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj ( regionalnoj) samoupravi ( NN 86/08 i 61/11), a povodom Natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme za radno mjesto pomoćni radnik, Povjerenstvo objavljuje

POZIV NA
PRETHODNU PROVJERU
ZNANJA I SPOSOBNOSTI

1. Provjeri znanja mogu pristupiti kandidati:
Boris Bogdanović, A. Starčevića 146 A, Solin
Siniša Bosančić, Petra Krešimira IV 85, Solin
Ivan Čavka, Solinske mladeži 11, Solin
Mile Gotovac, Petra Kružića 34, Solin
Ante Grbeša, Frankopanska 14, Solin
Goran Matić, Bašini 13, Solin
Neno Milišić, Hrvatskih žrtava 110, Solin
Mladen Parađina, Gašpini 23, Solin
Petar Perko, Braće Radića 22, Mravince
Jadranka Rizvan Kalinić, don Frane Bulića 17, Solin
Nikša Trutanić, don Lovre Katića 26, Solin
Nenad Ugrina, Put Sv. Ižidora 94, Split
Marijo Zelić, Kutska 118, Dugopolje
Darko Živković, Dinka Šimunovića 5, Split

2.Provjera znanja provodi se iz općeg znanja. Kandidat treba ostvariti 50% i više bodova na pisanom testiranju i na intervjuu koji će se obaviti istog dana po utvrđivanju rezultata pisanog testiranja.

3.Podnositeljima prijave koji nisu podnijeli pravodobnu i urednu prijavu, dostavljena je pisana obavijest o tome

Provjera znanja obaviti će se dana 1. veljače 2018. godine (četvrtak) u 9.00 sati u Gradskoj vijećnici u zgradi Gradske uprave Solin, Stjepana Radića 42.

Napomena: kandidati su dužni ponijeti osobnu iskaznicu.
U slučaju da kandidat ne pristupi ispitu smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA

 

PODACI O RADNOM MJESTU I PLAĆI:Obavlja poslove na sadnji, uzgoju i zaštiti bilja; održava ulice i nerazvrstane ceste, zelene površine, staze, putove, zidiće, ograde, okopavanje raslinja, cvjetnih ploha; čišćenje šuma, okućnica; obaranje i obrezivanje stabala; čišćenje stabala, čišćenje živice; rezidbe i oblikovanje stablašica i drugog bilja; čišćenje groblja, te vrši hortikulturne radove na groblju. Vrijeme potrebno za obavljanje navedenih poslova iznosi 90 % radnog vremena.
Obavlja i druge poslove po nalogu nadređenih. Vrijeme potrebno za obavljanje navedenih poslova iznosi 10 % radnog vremena.
Plaća zaposlene osobe iznosi približno 3.370,00 kn.

 

 

Pročitano 1079 puta

Gradska uprava:

Grad Solin - službene internet stranice - Stjepana Radića 42, 21 210 Solin, Hrvatska - OIB: 40642464411
solin@solin.hr