Karta gradaFacebook stranicaNovosti RSSSitemapKontakt
Antička Salona


Srijeda, 22 Kolovoz 2018 11:48

POZIV ZA ISKAZ INTERESA ZA KORIŠTENJE POTPORE I PODRŠKE U OKVIRU PROJEKTA "SOLIN ZA SVE"

Ovim putem pozivaju se starije osobe i/ili osobe u nepovoljnom položaju s područja grada Solina, kojima su potrebne potpora i podrška u obavljanju svakodnevnih aktivnosti, da iskažu interes za korištenjem nekih od oblika potpore i podrške.

Sve potencijalne korisnike / članove njihovih obitelji molimo da popune obrazac koji se može preuzeti s linka: Iskaz interesa – starije osobe i osobe u nepovoljnom položaju ili osobno u Gradskoj upravi Solin, te da time iskažu interes za sudjelovanje u projektu, te nam ga dostave najkasnije do 5. 9.2018. godine, poštom ili osobno na adresu: Grad Solin, Stjepana Radića 42, 21 210 Solin (EU PROJEKT- „SOLIN ZA SVE“- KORISNICI).

Ovim putem pozivamo sve potencijalne korisnike / članove obitelji i sve one koji imaju saznanja da je nekome potreban ovakav vid pomoći i podrške u kućanstvu, da iskažu svoj interes za uključivanje u projekt ”SOLIN ZA SVE”. Za više informacija slobodno nam se obratite na kontakt telefone: 555-229 i 681-558 .

DOKUMENT ISKAZ INTERESA-KORISNICI možete preuzeti OVDJE

 

ISKAZ INTERESA - KORISNICI
za sudjelovanje u projektu „SOLIN ZA SVE!“

Projekt „SOLIN ZA SVE!“ ukupne vrijednosti 2.714.210,00 kuna financira se u 100% iznosu iz Europskog socijalnog fonda. Projekt provodi Grad Solin zajedno s partnerima: Centrom za socijalnu skrb Split, podružnica Solin, Društvo multiple-skleroze Split, Hrvatskim zavodom za zapošljavanje – Regionalnim uredom Split, ispostava Solin i UDRUGOM RODITELJA DJECE S POTEŠKOĆAMA U RAZVOJU Moje dijete Solin.

Namijenjen je starijim osobama i/ili osobama u nepovoljnom položaju uz uvjet da predmetna usluga potpore i podrške nije osigurana iz sredstava državnog proračuna ili drugog javnog izvora. Krajnji korisnik je starija osoba i/ili osoba u nepovoljnom položaju kojoj je potrebna potpora i podrška u kućanstvu. Osobe u nepovoljnom položaju su između ostalog osobe s invaliditetom, osobe s mentalnom retardacijom, kronični bolesnici i slično neovisno o starosnoj dobi. Bitno je napomenuti da se ovdje radi o aktivnostima potpore i podrške osobama u njihovim kućanstvima, a ne o provedbi zdravstvene njege koja bi zahtijevala neka posebna znanja, osposobljenost za provedbu iste ili sl. Potpora i podrška uključuje pomoć u nabavi namirnica, lijekova i drugih potrepština, pomoć u pripremi obroka, pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora, posredovanju u ostvarivanju raznih prava (plaćanje računa, dostava pomagala, naručivanje i pratnja kod liječnika i sl.), pružanje podrške kroz razgovore i druženje itd.
Korisnicima će biti osigurani mjesečni paketi higijenskih potrepština u iznosu do 200,00 kuna.

Ime i prezime korisnika: ____________________________________________
Datum rođenja: ___________________________________________________
Adresa stanovanja: ________________________________________________
Kontakt broj: _____________________________________________________
OIB/JMBG: _______________________________________________________

1. Molimo zaokružiti slovo ispred kategorije kojoj korisnik pripada (moguće je zaokružiti oboje):
a) Starija osoba, molimo navesti godine: _______________________________________________
b) Osoba u nepovoljnom položaju, molimo ukratko objasniti: _______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________


2. Koje usluge pomoći u kući su Vam potrebne (moguće je zaokružiti više odgovora):

a) Obavljanje kućnih poslova ( pranje posuđa, pospremanje stambenog prostora, donošenje vode i ogrjeva, organiziranje pranja i glačanja rublja, i dr. )

b) Održavanje osobne higijene ( pomoć u oblačenju i svlačenju, kupanju i obavljanju drugih higijenskih potreba, nabava lijekova i dr. )

c) Psihosocijalna – podrška ( razgovor i druženje u kućanstvu korisnika )

d) Posredovanje u ostvarivanju raznih prava (dostava računa, dostava pomagala, lijekova, plaćanje i sl.)


Ukoliko ovaj iskaz popunjava osoba koja nije ujedno i korisnik, molimo popuniti sljedeće podatke:

Ime i prezime osobe koja popunjava iskaz interesa: ____________________________________________
Srodstvo/veza s korisnikom:________________________________________________________________
Kontakt broj:____________________________________________________________________________

Izjavljujem pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću da su navedeni podaci točni te da sam sukladno UREDBI (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti osobnih podataka upoznat kako se moji osobni podaci/podaci o korisniku prikupljaju isključivo u svrhu iskaza interesa za sudjelovanje u projektu „SOLIN ZA SVE!“ te da se neće koristiti u druge svrhe. Suglasan sam i dajem pristanak da se moji osobni podaci/podaci o korisniku prikupljaju i obrađuju isključivo u svrhu uključivanja u navedeni projekt.

Ukoliko netko drugi popunjava ovaj Iskaz u ime korisnika, odgovorno izjavljuje da je korisnik informiran i suglasan s uključivanjem u projekt.

U Solinu, _______________ 2018. godine
______________________________________
Potpis

 

 

 

 

Pročitano 1004 puta

Gradska uprava:

Grad Solin - službene internet stranice - Stjepana Radića 42, 21 210 Solin, Hrvatska - OIB: 40642464411
solin@solin.hr