Karta gradaFacebook stranicaNovosti RSSSitemapKontakt
Antička Salona


Četvrtak, 30 Kolovoz 2018 13:02

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata prijavljenih na natječaj na neodređeno vrijeme za referenta – administrativnog tajnika

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD SOLIN
Upravni odjel za komunalne djelatnosti i upravljanje prostorom
Povjerenstvo za provedbu postupka izbora
kandidata

KLASA: 112-02/18-01/10
URBROJ: 2180/1-04-01-18-12
Solin, 30. kolovoza 2018. godine

Na temelju članka 19. - 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11 i 4/18), Povjerenstvo objavljuje

POZIV
NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI
kandidata prijavljenih na natječaj na neodređeno vrijeme za
referenta – administrativnog tajnika

1.Provjeri znanja mogu pristupiti sljedeći kandidati/ kandidatkinje:
Ivona Andrijašević
Ana Pajdek
Ines Čulić
Kate Lauš
Maja Andabak
Božo Roguljić

2.Provjera znanja provodi se iz područja navedenih u pravnim izvorima, a koji su objavljeni na službenim stranicama Grada. S kandidatima koji ostvare 50% i više bodova na pisanom testiranju, obavit će se intervju istog dana, a nakon objave rezultata.

3.Podnositeljima prijave koji nisu podnijeli pravodobnu i urednu prijavu, dostavljena je pisana obavijest o tome.

Provjera znanja obavit će se dana 6. rujna (četvratk) 2018. g. u 10.00 sati u Gradskoj vijećnici u zgradi Gradske uprave Solin, Stjepana Radića 42.

Napomena: Kandidati su dužni ponijeti osobnu iskaznicu.
U slučaju da kandidat ne pristupi ispitu smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

PREDSJEDNICA POVJERENSTVA
Anamarija Alduk, dipl. pravnica

 

 

Pročitano 1513 puta

Gradska uprava:

Grad Solin - službene internet stranice - Stjepana Radića 42, 21 210 Solin, Hrvatska - OIB: 40642464411
solin@solin.hr