Karta gradaFacebook stranicaNovosti RSSSitemapKontakt
Antička Salona


Ponedjeljak, 25 Ožujak 2019 09:51

Najava 14. sjednice Gradskog vijeća grada Solina

Dana 29. ožujka 2019. godine (petak) u 16.00 sati u Gradskoj vijećnici, na adresi Stjepana Radića 42 održat će se 14. sjednica Gradskog vijeća Grada Solina.

Za sjednicu predlažem sljedeći
D N E V N I   R E D

- Verifikacija zapisnika sa 13. sjednice Gradskog vijeća

1. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Solina za 2018. godinu
2. Prijedlog Zaključka o Izvješću o radu gradonačelnika Grada Solina za razdoblje srpanj 2018. godine – prosinac 2018. godine
3. Prijedlog Zaključka o izvješću o poslovanju Gradske knjižnice Solin za 2018. godinu
4. Prijedlog Zaključka o Financijskom izvješću Gradske knjižnice Solin za 2018. godinu
5. Prijedlog Zaključka o Financijskom izvješću Dječjeg vrtića "Cvrčak" Solin za 2018. godinu
6. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Javne ustanove u kulturi Zvonimir Solin za 2018. godinu
7. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Financijskog izvješća Javne ustanove u kulturi Zvonimir Solin za 2018. godinu
8. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti za davanje u zakup poslovnog prostora u Domu kulture Zvonimir
9. Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukturne na području Grada Solina za 2018. godinu
10. Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukturne na području Grada Solina za 2018. godine
11. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja i provedbi mjera za sprječavanje i uklanjanje nepropisno odloženog otpada na području Grada Solina u 2018. godini
12. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Solina za 2018. godinu
13. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Kulturnog vijeća Grada Solina
14. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Dječjeg gradskog vijeća Grada Solina
15. Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Gradskog Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda na području Grada Solina

Dopuna dnevnog reda:
1. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o pružanju komunalne usluge i o nadoknadi troškova prijevoza putnika u javnom prometu
2. Prijedlog Odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj za realizaciju Projekta aglomeracije Split-Solin i Kaštela - Trogir te dovršetka realizacije Projekta EKO - Kaštelanski zaljev

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA SOLIN
Renato Prkić, dipl. ing. el., v.r

Godišnje izvještaje, prijedloge zaključka i odluka 14. sjednice Gradskog vijeća grada Solina možete pogledati OVDJE

 

 

Pročitano 1405 puta

Gradska uprava:

Grad Solin - službene internet stranice - Stjepana Radića 42, 21 210 Solin, Hrvatska - OIB: 40642464411
solin@solin.hr