Karta gradaFacebook stranicaNovosti RSSSitemapKontakt
Antička Salona


Ponedjeljak, 29 Travanj 2019 13:20

Javna nabava za komunalno uređenje izletišta Majdan i Posebnog ihtiološkog rezervata Jadro te osvjetljenje Dioklecijanovog akvedukta na području izvora rijeke Jadro

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD SOLIN
Gradonačelnik
OIB: 40642464411
Solin, 29. travnja 2019. god.
KLASA: 910-03/17-01/0001
URBROJ: 2180/01-06-01-17-40

SVIM ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

PREDMET: Javna nabava za komunalno uređenje izletišta Majdan i Posebnog ihtiološkog rezervata Jadro te osvjetljenje Dioklecijanovog akvedukta na području izvora rijeke Jadro

Grad Solin, Stjepana Radića 42, 21210 Solin, Republika Hrvatska, OIB:40642464411 pokreće postupak javne nabave za radove za komunalno uređenje izletišta Majdan i Posebnog ihtiološkog rezervata Jadro te osvjetljenje Dioklecijanovog akvedukta na području izvora rijeke Jadro. Predmet nabave za obje grupe predmeta nabave nabavlja se u sklopu projekta RiTour kojeg financira Europska unija u okviru Interrg IPA programa prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014.-2020.

Predmet nabave podijeljen je u dvije grupe predmeta nabave, a u sklopu kojih se nabavljaju sljedeći radovi:

Grupa predmeta nabave I: Komunalno uređenje izletišta Majdan i Posebnog ihtiološkog rezervata Jadro;

Grupa predmeta nabave II: Osvjetljenje Dioklecijanovog akvedukta na području izvora rijeke Jadro

Uz poziv se objavljuje dokumentacija na koju se savjetovanje odnosi.

Tijekom trajanja prethodnog savjetovanja zainteresirani gospodarski subjekt može elektroničkim sredstvima komunikacije putem EOJN RH dostaviti naručitelju svoje primjedbe i prijedloge u vezi s informacijama i dokumentacijom koji su objavljeni najkasnije do 06. svibnja 2019. godine.

Dokumentacija o nabavi sa svim prilozima je objavljena na EOJN : https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

 

 

Pročitano 1010 puta

Gradska uprava:

Grad Solin - službene internet stranice - Stjepana Radića 42, 21 210 Solin, Hrvatska - OIB: 40642464411
solin@solin.hr