Karta gradaFacebook stranicaNovosti RSSSitemapKontakt
Antička Salona


Ponedjeljak, 06 Svibanj 2019 10:34

Postupak javne nabave za Provođenje istražnih radova i prijedlog tehničkog rješenja sanacije poluotoka Kosica

Grad Solin, Stjepana Radića 42, 21210 Solin, Republika Hrvatska, OIB:40642464411 pokreće postupak javne nabave za Provođenje istražnih radova i prijedlog tehničkog rješenja sanacije poluotoka Kosica.

Detaljan opis predmeta nabave opisan je u Projektnom zadatku koji je sastavni dio Dokumentacije o nabavi (Prilog 1). Uz poziv se objavljuje dokumentacija na koju se savjetovanje odnosi.

Tijekom trajanja prethodnog savjetovanja zainteresirani gospodarski subjekt može elektroničkim sredstvima komunikacije putem EOJN RH dostaviti Naručitelju svoje primjedbe i prijedloge u vezi s informacijama i dokumentacijom koji su objavljeni najkasnije do 9. svibnja 2019. godine.

Dokumentacija o nabavi sa svim prilozima je objavljena na EOJN : https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

POZIV NA SAVJETOVANJE  

 

 

Pročitano 205 puta

Gradska uprava:

Grad Solin - službene internet stranice - Stjepana Radića 42, 21 210 Solin, Hrvatska - OIB: 40642464411
solin@solin.hr