Karta gradaFacebook stranicaNovosti RSSSitemapKontakt
Antička Salona


Ponedjeljak, 06 Svibanj 2019 10:38

Javna nabava - Usluga pripreme projektno - tehničke dokumentacije i geodetskog elaborata: Izletište na izvoru rijeke Jadro

Grad Solin provodi postupak javne nabave za nabavu Usluga pripreme projektno - tehničke dokumentacije i geodetskog elaborata: Izletište na izvoru rijeke Jadro. Predmet nabave podijeljen je na dvije grupe predmeta nabave a u sklopu kojih se nabavljaju sljedeće usluge:

Grupa predmeta nabave I: Usluga pripreme projektno - tehničke dokumentacije: Izletište - Sjever i Jug;
Grupa predmeta nabave II: Usluga izrade geodetskog elaborata

Predmet nabave za obje grupe predmeta nabave nabavlja se u sklopu projekta sufinanciranog iz fondova Europske unije, „Jadro – izvor života“, kojeg provode Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Splitsko-dalmatinske županije „More i Krš“ zajedno s partnerima Gradom Solinom i Turističkom zajednicom Grada Solina u okviru Poziva „Promicanje održivog razvoja prirodne baštine“ (referentni broj poziva: KK.06.1.2.02.).

Dokumentacija o nabavi sa svim prilozima je objavljena na EOJN : https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

 

 

Pročitano 230 puta

Gradska uprava:

Grad Solin - službene internet stranice - Stjepana Radića 42, 21 210 Solin, Hrvatska - OIB: 40642464411
solin@solin.hr