Karta gradaFacebook stranicaNovosti RSSSitemapKontakt
Antička Salona


Četvrtak, 09 Svibanj 2019 07:12

Javna nabava za komunalno uređenje izletišta Majdan i Posebnog ihtiološkog rezervata Jadro te osvjetljenje Dioklecijanovog akvedukta na području izvora rijeke Jadro

 

Grad Solin, pokreće postupak javne nabave za radove za komunalno uređenje izletišta Majdan i Posebnog ihtiološkog rezervata Jadro te osvjetljenje Dioklecijanovog akvedukta na području izvora rijeke Jadro.

Predmet nabave za obje grupe predmeta nabave nabavlja se u sklopu projekta RiTour kojeg financira Europska unija u okviru Interrg IPA programa prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014.-2020.

Predmet nabave podijeljen je u dvije grupe predmeta nabave, a u sklopu kojih se nabavljaju sljedeći radovi:

Grupa predmeta nabave I: Komunalno uređenje izletišta Majdan i Posebnog ihtiološkog rezervata Jadro;

Grupa predmeta nabave II: Osvjetljenje Dioklecijanovog akvedukta na području izvora rijeke Jadro

Dokumentacija o nabavi sa svim prilozima je objavljena na EOJN : https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

 

 

Pročitano 526 puta

Gradska uprava:

Grad Solin - službene internet stranice - Stjepana Radića 42, 21 210 Solin, Hrvatska - OIB: 40642464411
solin@solin.hr