Karta gradaFacebook stranicaNovosti RSSSitemapKontakt
Antička Salona


Ponedjeljak, 09 Rujan 2019 12:53

Poziv na terenski uviđaj i obilježavanje postojećih međa te naknadni uvid u izrađeni geodetski elaborat kao prilog izradi projektne dokumentacije sanacije spoja Matoševe ulice i Ulice Bašini u Solinu

Predmet: POZIV na terenski uviđaj i obilježavanje postojećih međa te naknadni UVID u izrađeni geodetski elaborat kao prilog izradi projektne dokumentacije sanacije spoja Matoševe ulice i Ulice Bašini u Solinu

Poštovani,

sukladno PRAVILNIKU O GEODETSKIM ELABORATIMA (NN 59/2018) pozivamo Vas dana 13.09.2019.g. u 9h na lice mjesta na terenski uviđaj, terensko utvrđivanje i obilježavanje postojećih međa i drugih granica te provedbu terenskih mjerenja u svrhu izrade geodetske situacije stvarnog stanja terena za potrebe projektiranja pri izradi projektne dokumentacije sanacije spoja Matoševe ulice i ulice Bašini u Solinu te budućeg geodetskog elaborata isprojektiranog obuhvata zahvata i geodetske situacije isprojektiranog obuhvata zahvata u prostoru, dužine zahvata cca 200 m, na sljedećim pretpostavljenim katastarskim i zemljišnoknjižnim česticama zemljišta obuhvata zahvata:

k.č.zem. 8246/2 (Z.K. č.zem. 5014) k.o. Solin
k.č.zem. 7184/2 (Z.K. č.zem. 5019/2) k.o. Solin
k.č.zem. 7136/1 (Z.K. č.zem. 5041/7) k.o. Solin
k.č.zem. 7136/2 (Z.K. č.zem. 5041/9) k.o. Solin
k.č.zem. 7134/3 (Z.K. č.zem. 5016/3) k.o. Solin
k.č.zem. 7134/4 (Z.K. č.zem. 5016/4) k.o. Solin
k.č.zem. 7134/2 (Z.K. č.zgr. *907/1) k.o. Solin
k.č.zem. 7133 (Z.K. č.zem. 5041/5) k.o. Solin
k.č.zem. 7131/1 (Z.K. č.zem. 5042/1) k.o. Solin
k.č.zem. 7131/4 (Z.K. č.zem. 5042/4) k.o. Solin
k.č.zem. 7131/5 (Z.K. č.zem. 5042/5) k.o. Solin
k.č.zem. 7163 (Z.K. č.zem. 5043/1) k.o. Solin
k.č.zem. 7164 (Z.K. č.zem. 5043/2) k.o. Solin
k.č.zem. 7165 (Z.K. č.zem. 5043/4) k.o. Solin
k.č.zem. 7167/1 (Z.K. č.zem. 5044/1) k.o. Solin
k.č.zem. 7171/1 (Z.K. č.zem. 5044/2) k.o. Solin
k.č.zem. 7172/1 (Z.K. č.zem. 5044/4) k.o. Solin
k.č.zem. 7173/1 (Z.K. č.zem. 5044/3) k.o. Solin
k.č.zem. 7126 (Z.K. č.zem. 5017/1) k.o. Solin
k.č.zem. 7127/1 (Z.K. č.zem. 5013/1) k.o. Solin
k.č.zem. 7128/2 (Z.K. č.zem. 5013/2) k.o. Solin
k.č.zem. 7128/1 (Z.K. č.zem. 5012/3) k.o. Solin
k.č.zem. 7129/1 (Z.K. č.zem. 5012/2) k.o. Solin
k.č.zem. 7130/1 (Z.K. č.zem. 5012/1) k.o. Solin
k.č.zem. 8247/19 (Z.K. č.zem. 6676/28) k.o. Solin.

Sukladno naknadno isprojektiranom obuhvatu zahvata u prirodi izraditi će se i budući geodetski elaborat obuhvata zahvata (tzv. 'parcelacija') i geodetska situacija obuhvata zahvata u prostoru na koje će sve Stranke u postupku naknadno biti pozvane na uvid u izrađeni elaborat putem javnih glasila te će se uvid uvijek moći dodatno izvršiti u poslovnim prostorijama ove ovlaštene geodetske tvrtke na adresi: Mosećka 95 A, 21 000 Split, svaki radni dan od 10-12 h.

U Splitu, 09.09.2019.g.

PDF POZIV MOŽETE POGLEATI OVDJE

 

Pročitano 603 puta

Gradska uprava:

Grad Solin - službene internet stranice - Stjepana Radića 42, 21 210 Solin, Hrvatska - OIB: 40642464411
solin@solin.hr