Karta gradaFacebook stranicaNovosti RSSSitemapKontakt
Antička Salona


Srijeda, 11 Rujan 2019 11:48

Javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „UŠĆE JADRA-MARINA“ (UPU-16)

R E P U B L I K A  H R V AT S K A
Splitsko-dalmatinska županija
GRAD SOLIN
Upravni odjel za komunalne djelatnosti
i upravljanje prostorom
OIB: 40642464411

KLASA: 350-02/18-03/0003
URBROJ: 2180/01-04-01-19-25
Solin, 11. rujna 2019. godine

Na temelju članka 96.stavak 3., a u vezi s člankom 113. stavkom 1. Zakona o prostornom uređenju (NN broj 153/13, 65/17, 114/18 i 39/19) i Zaključka Gradonačelnika KLASA 350-02/18-03/0003, URBROJ: 2180/01-01-19-24, od 10.rujna 2019. godine, Grad Solin, Upravni odjel za komunalne djelatnosti i upravljanje prostorom objavljuje

JAVNU RASPRAVU
o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „UŠĆE JADRA-MARINA“ (UPU-16)

1. Javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „UŠĆE JADRA-MARINA“ (UPU-16) (dalje u tekstu: Prijedlog ID UPU-a) započet će 23. rujna 2019. godine.

2. Javni uvid održati će se u periodu od 23. do 30. rujna 2019. godine. Za vrijeme javnog uvida Prijedlog ID UPU-a bit će izložen u zgradi Gradske uprave (Stjepana Radića 42, Solin), svakim radnim danom i objavljen na web stranici Grada Solina: www.solin.hr

3. Javno izlaganje održati će se 25. rujna 2019. godine u Gradskoj vijećnici Grada Solina (Stjepana Radića 42, Solin) s početkom u 9,00 sati.

4. Pisana mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog ID UPU-a "UŠĆE JADRA-MARINA" mogu se podnositi do 30. rujna 2019. godine na adresu: GRAD SOLIN - Upravni odjel za komunalne djelatnosti i upravljanje prostorom - 21210 Solin, Stjepana Radića 42.
Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani, neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

Pozivaju se svi zainteresirani da sudjeluju u javnoj raspravi.

PROČELNICA ODJELA:
Sanja Samardžija, dipl.ing.građ.

 PDF - Javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „UŠĆE JADRA-MARINA“ (UPU-16)

 

Pročitano 1862 puta

Gradska uprava:

Grad Solin - službene internet stranice - Stjepana Radića 42, 21 210 Solin, Hrvatska - OIB: 40642464411
solin@solin.hr