Karta gradaFacebook stranicaNovosti RSSSitemapKontakt
Antička Salona


Srijeda, 16 Listopad 2019 08:03

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata prijavljenih na natječaj

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD SOLIN
Upravni odjel za gospodarstvo, zaštitu okoliša i europske fondove
Povjerenstvo za provedbu postupka izbora kandidata
KLASA: 112-02/19-01/03
URBROJ: 2180/1-06-01-19-32
Solin, 15. listopada 2019. godine

1.Na temelju članka 19. - 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11 i 4/18), Povjerenstvo za provedbu natječaja radi prijma u službu na određeno vrijeme u Upravnom odjelu za gospodarstvo, zaštitu okoliša i europske fondove Grada Solina objavljenog 1. listopada 2019. godine na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranici Grada Solina, dana 15. listopada 2019. godine objavljuje

POZIV
NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI
kandidata prijavljenih na natječaj

1. Provjeri znanja mogu pristupiti kandidati/ kandidatkinje čija prijava je pravodobna i uredna te ispunjava formalne uvjete.

2. Provjera znanja provodi se iz područja navedenih u pravnim izvorima, a koji su objavljeni na službenim stranicama Grada. S kandidatima koji ostvare 50% i više bodova iz svakog od 3 dijela provjere znanja i sposobnosti obavit će se intervju istog dana, a nakon objave rezultata.

3. Podnositeljima prijave koji nisu podnijeli pravodobnu i urednu prijavu, dostavljena je pisana obavijest o tome.

Provjera znanja obavit će se dana 21. listopada (ponedjeljak) 2019. godine
u 9.00 u Gradskoj vijećnici u zgradi Gradske uprave Solin, Stjepana Radića 42.

Kandidati će, zbog zaštite osobnih podataka, biti obaviješteni kontaktima navedenima u prijavi na Oglas.

Napomena: Kandidati su dužni ponijeti osobnu iskaznicu.
U slučaju da kandidat ne pristupi ispitu smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

POVJERENSTVO ZA
PROVEDBU NATJEČAJA

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata prijavljenih na natječaj-pdf

 

Pročitano 468 puta

Gradska uprava:

Grad Solin - službene internet stranice - Stjepana Radića 42, 21 210 Solin, Hrvatska - OIB: 40642464411
solin@solin.hr