Ispiši ovu stranicu
Ponedjeljak, 18 Studeni 2019 07:00

Javni poziv nositeljima prava na nekretninama o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste u K.O. Solin

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD SOLIN
Upravni odjel za pravne i opće poslove
Klasa: 944-18/19-02/39
Urbroj:2180/01-03-01-19-1
Solin, 15.11.2019. godine.

Na temelju članaka 131.-133. Zakona o cestama ( NN 84/11), Upravni odjel za pravne i opće poslove, Grada Solina povodom pokretanja postupka evidentiranja nerazvrstane ceste objavljuje

J A V N I P O Z I V
nositeljima prava na nekretninama o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste u K.O. Solin

Ovim pozivom obavještavaju se nositelji prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem na kojem je izvedena cesta i pripadajuća parkirališta o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste u K.O. Solin.

Oznaka ceste DUDINI u Solinu.

Opis dionice: Ulica DUDINI č. zem.
8211/1,3966,5551/2,5581/5,8099,3962,3965,3959,3958, 5584/2, 3956, 3950/1, 3950/2, 3943/3,5584/1,5586,5587,8211/2,5589/2,5589/1,5590/1,5590/5,3949/1,3949/3,3949/2,5592,5563,5593,5597,5598,5599/1,5659/2,5660/2,5661,5664/2,3930/2,3930/1,3929,3928,8211/10,3767/2,3767/1,3767/3,3765/4,8211/2,3764/2,3763,5665/2,5668/2,8212,5669,5670,5674,5676,5678,5679,5681/2,5682/3,5682/2,5682/1,5682/4,8211/3,3691/1,3691/2,3693/1,3693/2,3693/4,8211/4,3693/3,3696,3697,3698/1,3699,3700,3734,3737,3733,3732,3728,3727,3726/2,3725/3,3725/2,3721,3718,3717,8191,3709,3708,3807,3706,3705/3,3703,3702,3701/2,3701/1,3704/3,3700,3710,3698/2,3695,3694,3692,3690,3711,3712/1,3712/2,8192/10,3676/1,3711,3677/2,3676/2,3676/1,3677/3. sve K.O. Solin.
Datum započinjanja radova 3 . 11. 2019. godine.

Snimku izvedenog stanja i geodetski elaborat izvedenog stanja predmetne ceste izraditi će ovlaštena geodetska tvrtka “ LandMapping d.o.o.” Split Put Firula 57 po ovlaštenom inženjeru geodezije Marija Papić.
Grad Solin započeti će s obilježavanjem granica zemljišta na kojem je izgrađena nerazvrstana cesta uz pomoć ovlaštenog inženjera geodezije, koji se brine da lomne točke granice ceste budu ispravno stabilizirane i obilježene.

Nositelji prava na zemljištu mogu izvršiti uvid u geodestski elaborat izvedenog stanja predmetne ceste te zatražiti eventualna dodatna objašnjenja dana 26. 11. 2019. godine ( utorak ) godine u vremenu od 16,00 do18,00 sati u prostorijama Grada Solina ( gradska vijećnica) Stjepana Radića 42, 21210 Solin.

P r o č e l n i k:
v.r. Ante Ljubičić, dipl. iur.

 

 

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD SOLIN
Upravni odjel za pravne i opće poslove
KLASA: 944-18/19-2/40
URBROJ:2180/01-03-01-19-1
Solin, 15.11.2019. godine.

Na temelju članaka 131.-133. Zakona o cestama ( NN 84/11), Upravni odjel za pravne i opće poslove, Grada Solina povodom pokretanja postupka evidentiranja nerazvrstane ceste objavljuje

J A V N I P O Z I V
nositeljima prava na nekretninama o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste u K.O. Solin

Ovim pozivom obavještavaju se nositelji prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem na kojem je izvedena cesta i pripadajuća parkirališta o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste u K.O. Solin.

Oznaka ceste PUT KULE u Solinu.

Opis dionice: Ulica PUT KULE č. zem.
8283,2512/1,8168/1,1844/2,1844/1,1845,1846,2008/1,2008/2,2007/1,1854,1856/4,1856/2,1856/3,1857,2006/3,2004/1,1858/1,2002,8075/1,1859,1862,1999,1997,2001,2000,8075/1,1877/2,1877/1,1878,1879/1,1879/2,1968,1969/1,8136,1983,1984,1982,8137/1.
Datum započinjanja radova 3 . 11. 2019. godine.

Snimku izvedenog stanja i geodetski elaborat izvedenog stanja predmetne ceste izraditi će ovlaštena geodetska tvrtka “ LandMapping d.o.o.” Split Put Firula 57 po ovlaštenom inženjeru geodezije Marija Papić.
Grad Solin započeti će s obilježavanjem granica zemljišta na kojem je izgrađena nerazvrstana cesta uz pomoć ovlaštenog inženjera geodezije, koji se brine da lomne točke granice ceste budu ispravno stabilizirane i obilježene.

Nositelji prava na zemljištu mogu izvršiti uvid u geodestski elaborat izvedenog stanja predmetne ceste te zatražiti eventualna dodatna objašnjenja dana 26. 11. 2019. godine utorak godine u vremenu od 15,00 do 16,00 sati u prostorijama Grada Solina ( gradska vijećnica) Stjepana Radića 42, 21210 Solin.

P r o č e l n i k:
v.r. Ante Ljubičić, dipl. iur.

 

Pročitano 729 puta