Na području grada djeluje 8 mjesnih odbora

Mjesni odbor Centar

1. Nikša Bubić (HDZ, HDS, HSU), predsjednik,  mob. 098 183 0004
2. Melita Bubić (NL doc.dr.sc. Davor Mikas, Kandidacijska lista grupe birača)
3. Smiljana Žižić (HDZ, HDS, HSU)
4. Mirela Bubić (HDZ, HDS, HSU)
5. Miroslav Kurtović (HDZ, HDS, HSU)
6. Dino Tudor (NLM)
7. Miroslav Jaman (SDP, HNS)

Mjesni odbor Kučine

1. Ivan Bekavac (NLM), predsjednik, mob. 099 696 95 55
2. Stipe Matković (HDZ, HDS, HSU)
3. Josip Matković (HDZ, HDS, HSU)
4. Ivo Roguljić (HDZ, HDS, HSU)
5. Dinko Roguljić (NL doc.dr.sc. Davor Mikas, Kandidacijska lista grupe birača)
6. Stipe Roguljić (NL doc.dr.sc. Davor Mikas, Kandidacijska lista grupe birača)
7. Anđelko Parčina (NL doc.dr.sc. Davor Mikas, Kandidacijska lista grupe birača)

Mjesni odbor Mravince 

1. Ivo Bućan (HDZ, HDS, HSU), predsjednik, mob.  099 274 8261
2. Marijana Lončar (NL doc.dr.sc. Davor Mikas, Kandidacijska lista grupe birača)
3. Mirela Suman (NL doc.dr.sc. Davor Mikas, Kandidacijska lista grupe birača)
4. Josip Marović (HDZ, HDS, HSU)
5. Mijo Miličević (HDZ, HDS, HSU)
6. Marija Marović (HDZ, HDS, HSU)
7. Domagoj Grabovac (HDZ, HDS, HSU)

Mjesni odbor Priko vode

1. Antonio Jurić (HDZ, HDS, HSU), predsjednik, mob. 091 200 5001
2. Jozo Bosančić (NL doc.dr.sc. Davor Mikas, Kandidacijska lista grupe birača)
3. Ivan Marić (NL doc.dr.sc. Davor Mikas, Kandidacijska lista grupe birača)
4. Ivan Džakula (HDZ, HDS, HSU)
5. Vladimir Podrug (HDZ, HDS, HSU)
6. Petar Podrug (HDZ, HDS, HSU
7. Joško Ćukušić (NLM)

Mjesni odbor Rupotina

 1. Ante Boban (HDZ, HDS, HSU), predsjednik, mob. 095 858 1978
2. Ivan Crljen (NL doc.dr.sc. Davor Mikas, Kandidacijska lista grupe birača)
3. Damir Boban (HDZ, HDS, HSU)
4. Ante Vrdoljak (HDZ, HDS, HSU)
5. Marilena Babić (HDZ, HDS, HSU)
6. Toni Meštrović (NLM)
7. Igor Pleština (NLM)

Mjesni odbor Srednja strana 

1. Ante Baričević (HDZ, HDS, HSU), predsjednik, mob. 091 493 1052
2. Mladen Buzov (NL doc.dr.sc. Davor Mikas, Kandidacijska lista grupe birača)
3. Ivana Gotovac (HDZ, HDS, HSU)
4. Ivona Šego (HDZ, HDS, HSU)
5. Ivica Grubišić (HDZ, HDS, HSU)
6. Mile Komar (HDZ, HDS, HSU)
7. Ante Pekić (NLM)

Mjesni odbor Sveti Kajo

1. Mijo Božić Pavletić (HDZ, HDS, HSU), predsjednik, mob. 091 541 2204
2. Joško Grubić (NL doc.dr.sc. Davor Mikas, Kandidacijska lista grupe birača)
3. Mario Matijaš (HDZ, HDS, HSU)
4. Silvija Hrstić (HDZ, HDS, HSU)
5. Zdenko Domazet (HDZ, HDS, HSU)
6. Anita Perković Milišić (NLM)
7. Željko Barišić (SDP, HNS)

Mjesni odbor Vranjic 

1. Josip Jurić (HDZ, HDS, HSU), predsjednik, mob.  098 603 643
2. Tomislav Jurić (Hrast, HSP, OS)
3. Vesna Ružić (HDZ, HDS, HSU)
4. Zvonimir Grgić (HDZ, HDS, HSU)
5. Jerko Jurić (HDZ, HDS, HSU)
6. Antonija Milišić (NL doc.dr.sc. Davor Mikas, Kandidacijska lista grupe birača)
7. Frane Terze (NL doc.dr.sc. Davor Mikas, Kandidacijska lista grupe birača)

Tajnica mjesnih odbora: Jelena Žižić Bralić
Telefon: 021/555-238
e-mail: mjesni.odbori@solin.hr
Sjedište: S. Radića 42, Solin

Scroll to Top Skip to content