OBAVIJEST O ODRŽAVANJU JAVNOG IZLAGANJA za prijedlog plana – Izmjene i dopune PPU-a Grada Solina i Strateške studije procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna PPU-a Grada Solina

REPUBLIKA HRVATSKA
Splitsko-dalmatinska županija
GRAD SOLIN
Upravni odjel za komunalne djelatnosti
i upravljanje prostorom
KLASA:
350-02/17-01/08
URBROJ: 2180/01-04-01-21-47
Solin, 11. siječnja 2021. godine

OBAVIJEST

U skladu sa točkom 3. Objave javne rasprave o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Solina i Strateškoj studiji procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Solina (KLASA: 350-02/17-01/08, URBROJ: 2180/01-04-01-20-39, od 04.prosinca 2020.godine), obavještavamo javnost o načinu održavanja javnog izlaganja.

Zbog epideomioloških mjera, na javnom izlaganju može prisustvovati maksimalno 25 osoba. Javno izlaganje održati će u 9:00 sati, a ukoliko bude više zainteresiranih od dopuštenog broja, održati će se i drugo javno izlaganje u 10:30 sati.

PROČELNICA UPRAVNOG ODJELA:
Sanja Samardžija, dipl.ing.građ.

Scroll to Top