Poziv za upis djece u program predškole za 2020./2021.

Dječji vrtić Cvrčak poziva roditelje predškolske djece (djeca u godini dana prije polaska u osnovnu školu) s područja Grada Solina koji nisu obuhvaćeni redovitim vrtićkim programom da obave prijavu djece u program predškole.

Program predškole (tzv. mala škola) obvezni je program odgojno-obrazovnog rada s djecom u godini dana prije polaska u osnovnu školu i dio je sustava odgoja i obrazovanja u Republici Hrvatskoj.

Zbog trenutne epidemiološke situacije vezane za COVID-19, prijave će se za ovu pedagošku godinu vršiti isključivo putem pošte, ili osobnom dostavom na portu gradske uprave (Stjepana Radića 42).

Za prijavu je potrebno dostaviti uredno i čitko popunjenu PRIJAVNICU te presliku rodnog lista djeteta i liječničku potvrdu o obavljenom sistematskom pregledu iz koje će biti vidljivo da je dijete uredno cijepljeno. Ukoliko dijete ima zdravstvene ili teškoće u razvoju, uz prijavu je nužno priložiti djetetovu medicinsku dokumentaciju.

Prijave je potrebno dostaviti najkasnije do 28. rujna 2020. godine.

Program predškole će trajati od 01.10.2020. do 31.05.2021., roditelji će pravovremeno biti obaviješteni o mjestu i terminu održavanja programa.

Uprava Vrtića

DOKUMENTACIJA

OBAVIJEST ZA UPIS DJECE U PROGRAM PREDŠKOLE
PRIJAVNICA ZA UPIS U PREDŠKOLU

Scroll to Top