U tijeku su radovi u ulici Ante Starčevića

U prvoj fazi radova u ulici Ante Starčevića, postavljeni su ležeći policajci, a u narednim danima, uslijedit će postavljanje pješačkih uzdignutih prijelaza na dijelovima ulice koje su najkritičnije.

Spomenuti radovi rezultat su dogovora sa sastanka predstavnika Policijske uprave splitsko – dalmatinske, Službe za sigurnost cestovnog prometa, Grada Solina, MO Rupotine i ŽUC- a, temeljem kojeg je napravljena dopuna Prometnog elaborata u Rupotinama u dijelu ulice Ante Starčevića po pitanju dodatnih mjera za usporenje prometa. U skladu s tim, uvedena je kombinacija “fizičkih prepreka na cesti” i “uzdignutih ploha” s prometnom signalizacijom prema mogućnostima, struci i poštivanju zakonskih okvira, a sve s ciljem da se podigne veća razina sigurnosti na tom dijelu prometnice za sve sudionike u prometu, posebice pješaka i djece koja idu u školu.

Ukoliko bude sve prema planu, radovi će potrajati 10 dana.

Fotografije: Jakov Teklić

Scroll to Top Skip to content