Predstavljanje projekta „JA TO MOGU“

Udruga Moje dijete Solin (Snimio: Jakov Teklić)

U prostorijama Udruge „Moje dijete“ Solin organizirano je predstavljanje projekta Osnaživanje djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom za što bolju socijalnu integraciju „JA TO MOGU“ koji ima za cilj pružanje besplatnih terapija fizioterapeuta, radnog terapeuta, psihologa, logopeda i defektologa djeci s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom. Projekt sufinanciraju Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, gradovi Solin i Kaštela, općine Dugopolje i Podstrana, tvrtka Ina d.d. i donatori.

Uz Udrugu „Moje dijete“ Solin u provedbu su kao partneri uključeni Udruga roditelja djece s posebnim potrebama „Naša dica“ iz Kaštela te solinske osnovne škole, OŠ kraljice Jelene, OŠ don Lovre Katića i OŠ kralja Zvonimira. 

O detaljima projektnih aktivnosti, kojima je tijekom prve godine provedbe obuhvaćeno oko 200 korisnika, govorile su stručne suradnice Udruge, fizioterapeutkinja Ivana Pereža, radna terapeutkinja Filipa Dadić i prof. logopedinja Ivana Šabić, a nešto više o ciljevima projekta i neumreženosti sustava govorile su voditeljica Udruge „Naša dica“ Ivana Peraica i voditeljica Udruge „Moje dijete“ Ljubica Milković.

Predstavljanju su nazočili i voditeljica projekta „Ja to mogu“ Vlatka Vrgoč te studenti Ekonomskog fakulteta u Splitu koji u sklopu Stručne prakse – Društveno korisnog učenja pomažu u povećanju medijske vidljivosti Udruge.

Marijana BATARELO-JELAVIĆ, Solinska kronika

Scroll to Top Skip to content