Zaključak o subvenciji prijevoza redovitim studentima koji studiraju izvan grada Splita za akademsku godinu 2021./2022.

Na temelju članka 39. Statuta Grada Solina (Službeni vjesnik Grada Solina, br. 7/09, 4/13, 7/13, 3/18 i 4/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21), Gradonačelnik  Grada Solina, dana 5. studenoga 2021. godine, donosi sljedeći Zaključak o subvenciji prijevoza redovitim studentima koji studiraju izvan grada Splita za akademsku godinu 2021./2022. koji se nalazi u nastavku teksta.

Scroll to Top Skip to content