Javna rasprava o prijedlogu Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja „Arapovac I“

R E P U B L I K A  H R V AT S K A 
Splitsko-dalmatinska županija
GRAD SOLIN
Upravni odjel za komunalne djelatnosti
i upravljanje prostorom
OIB: 40642464411 
KLASA: 350-02/18-04/0005
URBROJ: 2180/01-04-01-19-0011
Solin, 11. travnja 2019. godine

Na temelju članka 96.stavak 3., a u vezi s člankom 113. stavkom 1. Zakona o prostornom uređenju (NN broj 153/13, 65/17 i 114/18) i Zaključka Gradonačelnika KLASA 350-02/18-04/0005, URBROJ: 2180/01-01-19-10, od 10.travnja 2019. godine, Grad Solin, Upravni odjel za komunalne djelatnosti i upravljanje prostorom objavljuje

JAVNU RASPRAVU
o prijedlogu Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja „Arapovac I“

1. Javna rasprava o prijedlogu Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja „Arapovac I“ (dalje u tekstu: Prijedlog odluke o stavljanju izvan snage DPU-a) započet će 23. travnja 2019. godine.

2. Javni uvid održati će se u periodu od 23. do 30. travnja 2019. godine. Za vrijeme javnog uvida Prijedlog odluke o stavljanju izvan snage DPU-a bit će izložen u zgradi Gradske uprave (Stjepana Radića 42, Solin), svakim radnim danom i objavljen na web stranici Grada Solina: www.solin.hr

3. Javno izlaganje održati će se 25. travnja 2019. godine u Gradskoj vijećnici Grada Solina (Stjepana Radića 42, Solin) s početkom u 10,00 sati.

4. Pisana mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja „Arapovac I“ mogu se podnositi do 30. travnja 2019. godine na adresu: GRAD SOLIN – Upravni odjel za komunalne djelatnosti i upravljanje prostorom – 21210 Solin, Stjepana Radića 42. 
Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani, neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

Pozivaju se svi zainteresirani da sudjeluju u javnoj raspravi.

PROČELNICA ODJELA:
Sanja Samardžija, dipl.ing.građ.

Javna rasprava o prijedlogu Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja „Arapovac I“ – pdf

Scroll to Top Skip to content