Javni natječaj za organizaciju manifestacije „Advent u solinskoj Gradini“

Na temelju članka 39. Statuta grada Solina (“Službeni vjesnik Grada Solina”  broj: 7/09,4/13,7/13 3/18, 4/18- proč. tekst, 2/20 i 3/21), Odluke o zakupu i davanju na korištenje javnih površina na području Grada Solina („Službeni vjesnik Grada Solina” broj: 12/19  i 4/20) te Zaključka Gradonačelnika Grada Solina povodom organizacije manifestacije “Advent u solinskoj Gradini”, KLASA: 610-01/22-01/1, URBROJ: 2181-9-01-22-01 od 20. listopada 2022. godine, Vlastiti pogon za obavljanje komunalnih djelatnosti u Gradu Solinu raspisuje

Javni natječaj

za organizaciju manifestacije „Advent u solinskoj Gradini“

Više informacija nalazi se u nastavku teksta.

Scroll to Top
Skip to content