Javni poziv za subvenciju prijevoza redovitim studentima s područja grada Solina koji studiraju izvan Splita za akademsku godinu 2023./2024.

Sukladno čl. 19. Odluke o socijalnoj skrbi Grada Solina („Službeni vjesnik Grada Solina“, broj 4/22 i 1/23), objavljuje se sljedeći:

JAVNI POZIV
za subvenciju prijevoza redovitim studentima s područja grada Solina
koji studiraju izvan Splita za akademsku godinu 2023./2024.

PREDMET JAVNOG POZIVA
Predmet ovog Javnog poziva je dodjela subvencije prijevoza redovitim studentima s prebivalištem na području grada Solina koji studiraju izvan grada Splita.

KORISNICI SUBVENCIJE
Korisnici potpore su redoviti studenti akademske godine 2023./2024. koji studiraju izvan grada Splita, a imaju prijavljeno prebivalište na području grada Solina i redoviti su studenti preddiplomskih sveučilišnih studija, diplomskih sveučilišnih studija, integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija, prediplomskih stručnih studija, specijalističkih diplomskih studija i kratkih stručnih studija.

IZNOS SUBVENCIJE
Prijevoz studentima koji studiraju izvan grada Splita subvencionirat će se u iznosu povratne putne karte (autobusne) na relaciji Split-odredište studiranja-Split, za tri putovanja godišnje (početak i kraj akademske godine, te božićni ili uskrsni blagdani), a isplatit će se uplatom na žiro-račun studenta/korisnika subvencije, uz predočenje povratne putne karte i popunjene izjave.

PRIJAVA ZA SUBVENCIJU
Javni poziv otvoren je do 6. studenog 2023. godine, do kada studenti koji studiraju izvan Splita mogu podnijeti prijavu za ostvarivanje prava na subvenciju prijevoza za studente koji studiraju izvan grada Splita za akademsku godinu 2023./2024., te priložiti potvrdu o redovnom upisu u tekuću akademsku godinu, uvjerenje o prebivalištu i broj žiro-računa studenta/korisnika stipendije.
Prijave sa potrebnom dokumentacijom podnose se putem Protokola Gradske uprave Solin ili na adresu: Grad Solin, Upravni odjel za javne djelatnosti, 21210 Solin, Stjepana Radića 42.
Obrazac prijave i popis dokumentacije kojom se dokazuje ispunjavanje uvjeta za ostvarivanje prava na potporu, mogu se preuzeti na službenoj stranici www.solin.hr.

Za sve potrebne informacije kandidati se mogu obratiti na brojeve telefona 021/681 567 i 021/681 562

Prijave dostavljene izvan roka i bez potrebne dokumentacije neće se uzeti u razmatranje.

KLASA: 604-02/23-04-1
URBROJ: 2181-9-07-01-23-1
Solin, 23. listopada 2023.

PROČELNIK ODJELA
Darko Bilandžić dipl.iur.

DOKUMENTACIJA:

Scroll to Top
Skip to content