Javni poziv za uvid u prijedlog programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Solina

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD SOLIN
Gradonačelnik


KLASA: 320-02/21-01/02
URBROJ: 2180/01-01-21-3
Solin, 22. studenoga 2021.g.

Na temelju čl. 29. st. 5 i st. 6. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine br. 20/2018, 115/18 i 98/19) Grad Solin, objavljuje

JAVNI POZIV

ZA UVID U PRIJEDLOG PROGRAMA RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE NA PODRUČJU GRADA SOLINA

Sukladno čl. 29. st. 5 i st. 6. Zakona o poljoprivrednom zemljištu Grad Solin stavlja na javni uvid prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Solina u razdoblju od 22. studenoga 2021.g. do 6. prosinca  2021.godine.

Svi zainteresirani mogu izvršiti uvid u prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Solina svaki  radnim danom (pon-pet) u vremenu od 8.00 do 15.00 sati u prostorijama grada Solina na adresi Stjepana Radića 42, Solin.

Zainteresirane osobe mogu dati prigovor na prijedlog Programa najkasnije do isteka roka javnog uvida (6. prosinca 2021.g.). O svim prigovorima odlučuje Gradsko vijeće Grada Solina.

Prigovori na prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Solina koji nisu čitko napisani i nisu dostavljeni u roku zaključenje Javnog uvida neće se uzeti u  razmatranje.

Gradonačelnik Grada Solina
Dalibor Ninčević, uprav. prav.

U nastavku teksta nalazi se cjelokupan tekst Javnog poziva za uvid u prijedlog programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Solina.

Scroll to Top
Skip to content