Konačna lista prvenstva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje na području grada Solina

Temeljem Odluke o uvjetima i mjerilima za kupnju stanova po Programu društveno poticane stanogradnje na području grada Solina, Povjerenstvo za utvrđivanje Liste prvenstva za kupnju stanova po Programu POS-a na području grada Solina utvrdilo je, a Gradonačelnik grada Solina donosi Konačnu listu prvenstva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje grada Solina.

Scroll to Top
Skip to content