Najava 27. sjednice Gradskog vijeća grada Solina

Dana 21. prosinca 2020. godine (ponedjeljak) u 16.30 sati održat će se 27. sjednica Gradskog vijeća Grada Solina u Domu kulture Zvonimir Solin.

DNEVNI RED:

1.Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Solina za 2020. godinu
2.Prijedlog Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Solina za 2020. godinu
3.Prijedlog Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Solina za 2020. godinu
4.Prijedlog Odluke o Izmjenama Programa javnih potreba u sportu Grada Solina za 2020. godinu
5.Prijedlog Odluke o Izmjenama i dopunama Programa socijalne skrbi Grada Solina za 2020. godinu
6.Prijedlog Odluke o Izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Grada Solina za 2020. godinu
7.Prijedlog Zaključka o Analizi stanja sustava civilne zaštite za 2020. godinu i Plan razvoja sustava civilne zaštite Grada Solina za 2021. godinu, s financijskim planom za trogodišnje razdoblje
8.Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu
9.Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Strategije upravljanja imovinom Grada Solina za razdoblje od 2021. – 2027. godine
10.Prijedlog Zaključka o raspisivanju natječaja za prodaju zemljišta smještenog u K.O. Mravince i K.O. Solin
11.Informacija o realizaciji projekata Hrvatskih cesta iz Zagreba i Županijske uprave za ceste Split

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA SOLIN
Renato Prkić, dipl. ing. el., v.r

Prijedlozi izmjena i dopuna programa, zaključaka, odluka 27. sjednice Gradskog vijeća grada Solina

Scroll to Top Skip to content