Obavijest za prodaju proizvoda za prigodno ukrašavanje grobova i grobnica povodom blagdana Svih svetih i Dušnog dana

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD SOLIN
Vlastiti pogon za obavljanje komunalnih djelatnosti

Solin, 19. listopada 2022. godine

O B A V I J E S T

Svim zainteresiranim za prodaju proizvoda za prigodno ukrašavanje grobova i grobnica povodom blagdana Svih svetih i  Dušnog dana

PREDMET OBAVIJESTI

U zakup se daju stolovi (prodajna mjesta) smješteni u gradskom parku na ulazu u grad Solin-Zvonimirova ulica.

Stolovi se daju u zakup od 30. listopada do 2. studenog 2022. godine.

Radno vrijeme za stolove (koji se daju u zakup) je od 7.00 do 18.00 sati.

Na stolovima se smiju prodavati samo proizvodi za prigodno ukrašavanje grobova i grobnica povodom blagdana Svih svetih i Dušnog dana (cvijeće, cvjetni proizvodi, i sl.)

ZAHTJEV

Zahtjev za zakup stolova mogu dati sve pravne i fizičke osobe koje u skladu sa zakonom i posebnim propisima mogu obavljati djelatnost prodaje navedenih proizvoda. Kao dokaz dužni su priložiti izvod iz Sudskog registra, presliku Obrtnice, odnosno iskaznicu obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva.

Zahtjevi moraju biti dostavljeni na protokol Grada Solina, Stjepana Radića 42, 21210 Solin najkasnije do 27. listopada 2022. godine (osobno ili poštom).

Za sve dodatne informacije možete se javiti na telefon 021/681-550.

GRAD SOLIN

Scroll to Top
Skip to content