Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja plana na okoliš za Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja “Zona uz Jadro 1”

Scroll to Top Skip to content