Poziv vlasnicima/posjednicima zapuštenih i neurednih zemljišta

Na području Grada se nalazi veliki broj zemljišnih čestica (samostalno zemljište-građevinsko ili poljoprivredno, stambene zgrade s okućnicom, zapušteni stambeni objekti s okućnicom i tome slično) koje se nalaze u zapuštenom ili neurednom stanju, a graniče ili s vidljive s javne površine.

Odluka o komunalnom redu Grada Solina („Službeni vjesnik Grada Solina“ br. 11/19) nalaže svim vlasnicima/posjednicima da zemljišta (vrtovi, voćnjaci, zemljišta u izgrađenom kao i neizgrađenom građevinskom zemljištu, te poljoprivredna zemljišta i sl.) održavaju u  urednom i vizualno primjerenom stanju sukladno njihovoj namjeni kako bi se spriječile bile kakve štetne i neprimjerene imisije na javne površine, susjedne zgrade, komunalne objekte i uređaje.

Ovim putem apeliramo na vlasnike/posjednike zemljišta koja se nalaze u neurednom i zapuštenom stanju da u što kraćem roku pristupe uređenju istih na način da:

–  pokose visoko i nisko raslinje;

– orežu živicu uz ogradu, ogradni zid ili tome slično koja ulazi u koridor javno prometne površine te izvrše i druge potrebne radove na privođenju zemljišta u uredno stanje.

Odlukom su propisane mjere kao i novčane kazne za nepridržavanje odredbi u smislu održavanja urednim, čistim i vizualno zadovoljavajućim zemljišta u privatnom vlasništvu u rasponu od 40,00 eur do 1.327,00 eur (što obuhvaća fizičke, fizičke osobu obrtnika tj. osobu koja obavlja drugu samostalnu djelatnost, pravne osobe i odgovornu osobu u pravnoj osobi).

Stoga će djelatnici Odsjeka za komunalno redarstvo u narednom razdoblju prigodom obilaska terena po uočenju zapuštenih i neurednih zemljišta/parcela biti primorani da utvrđene prekršaje i sankcioniraju.

Molimo građane da radi zaštite javnog interesa kao i javnog zdravlja (sa zapuštenih i neurednih često dolaze do pojave glodavaca, zmija, neugodnih mirisa te konstantno prijeti opasnost od izbijanja požara) ovaj poziv/apel shvate ozbiljno i prionu uređenju zemljišta.

G R A D   S O L I N

Scroll to Top
Skip to content