Dana 3. rujna 2018. godine (ponedjeljak) u 17.00 sati u Gradskoj vijećnici, na adresi Stjepana Radića 42 održat će se 10. sjednica Gradskog vijeća Grada Solina.

Za sjednicu je predložen sljedeći

D N E V N I   R E D

– Verifikacija zapisnika s 9. sjednice Gradskog vijeća

1. Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Solina za 2018. godinu
2. Prijedlog Zaključka o Izvješću o radu gradonačelnika Grada Solina za razdoblje siječanj 2018. godine – lipanj 2018. godine
3. Prijedlog Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama
4. Prijedlog Odluke o obavljanju poslova sakupljanja i zbrinjavanja napuštenih i izgubljenih životinja s javnih površina Grada Solina
5. Prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja ŠKOLA – NINČEVIĆI
6. Prijedlog Odluke o odricanju od potraživanja prema Republici Hrvatskoj
7. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt “Unaprjeđenje sadržaja na stadionu HNK Sloga Mravince”
8. Prijedlog Odluke o dodjeli nagrade za životno djelo Grada Solina za 2018. godinu
9. Prijedlog Odluke o dodjeli Osobne nagrade Grada Solina za 2018. godinu
10. Prijedlog Odluke o dodjeli Kolektivne nagrade Grada Solina za 2018. godinu

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA SOLIN
Renato Prkić, dipl. ing. el., v.r


Prijedlozi Zaključka, Odluka, Izvještaja 10. sjednice Gradskog vijeća grada Solina

Scroll to Top Skip to content