Dana 29. studenog 2018. godine (četvrtak) u 16.00 sati u Gradskoj vijećnici, na adresi Stjepana Radića 42 održat će se 11. sjednica Gradskog vijeća Grada Solina.

Za sjednicu je predložen sljedeći

D N E V N I   R E D

– Verifikacija zapisnika sa 10. sjednice Gradskog vijeća

1. Izvješće o izvedenoj sanaciji odlagališta komunalnog otpada – Karepovac
2. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Javne ustanove u kulturi Zvonimir Solin
3. Prijedlog Proračuna Grada Solina za 2019. s prijedlogom projekcija za 2020. i 2021. godinu
4. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada Solina za 2019.g. s Planom sredstava za sufinanciranje potreba u sportu Grada Solina za 2019.g.
5. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada Solina za 2019. godinu
6. Prijedlog Programa socijalne skrbi Grada Solina za 2019. godinu
7. Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Solina za 2019. godinu
8. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Solina za 2019. godinu
9. Prijedlog Odluke o komunalnoj naknadi
10. Prijedlog Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade
11. Prijedlog Odluke o komunalnom doprinosu
12. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Investicijskog projekta izgradnje “Novog dječjeg vrtića – škole Priko Vode” za razdoblje 2019. do 2020. godine
13. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Investicijskog projekta izgradnje “Poslovni centar Rupotina” za razdoblje 2019. – 2021. godine
14. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Investicijskog projekta rekonstrukcije objekta “Glorijeta – kraj Gospina Otoka” za razdoblje 2019. – 2020. godine
15. Prijedlog Odluke o izradi izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja “Centar III”
16. Prijedlog Odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja “Ušće Jadra – Marina”
17. Prijedlog Zaključka o dodjeli pomoći za ublažavanje posljedica požara na području Grada Solina tijekom 2017. godine
18. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu gradske uprave Grada Solina
19. Prijedlog Zaključka o kupnji nekretnina smještenih u K.O. Solin
20. Prijedlog Zaključka o izmjeni Zaključka o raspisivanju natječaja za prodaju zemljišta smještenog u K.O. Mravince
21. Prijedlozi odluka o izmjeni odluka o radnim tijelima

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA SOLIN
Renato Prkić, dipl. ing. el., v.r


Prijedlozi Zaključka, Odluka, Izvještaja i Programa 11. sjednice Gradskog vijeća grada Solina

Scroll to Top Skip to content