Dana 20. prosinca 2018. godine (četvrtak) u 16.00 sati u Gradskoj vijećnici, na adresi Stjepana Radića 42 održat će se 12 sjednica Gradskog vijeća Grada Solina.

Za sjednicu je predložen sljedeći

D N E V N I R E D

 • Verifikacija zapisnika sa 11. sjednice Gradskog vijeća
 1. Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Solina za 2018. godinu
 2. Prijedlog Zaključka o izvješću o radu Dječjeg vrtića “Cvrčak” Solin za pedagošku 2017/2018. godinu
 3. Prijedlog Zaključka o godišnjem Planu i Programu rada Dječjeg vrtića “Cvrčak” Solin za 2018/2019. godinu
 4. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Plana rada Javne ustanove u kulturi Zvonimir Solin s financijskim planom za 2019. godinu
 5. Prijedlog Zaključka o Programu rada Gradske knjižnice Solin s financijskim planom za 2019. godinu
 6. Prijedlog Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Solina za 2018. godinu
 7. Prijedlog Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Solina za 2018. godinu
 8. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u sportu Grada Solina za 2018. godinu
 9. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi Grada Solina za 2018. godinu
 10. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa socijalne skrbi Grada Solina za 2018. godinu
 11. Prijedlog Zaključka o Analizi stanja sustava civilne zaštite za 2018. godinu i Plan razvoja sustava civilne zaštite Grada Solina za 2019. godinu
 12. Prijedlog Odluke o provođenju postupka stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja “ARAPOVAC 1”
 13. Prijedlog Zaključka o prodaji zemljišta smještenog u K.O. Solin neposrednom pogodbom

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA SOLIN
Renato Prkić, dipl. ing. el., v.r


Prijedlozi Zaključka, Izmjena i dopuna, Odluka 12. sjednice Gradskog vijeća

Scroll to Top Skip to content