Dana 19. studenoga 2019. godine (utorak) u 17.00 sati u Gradskoj vijećnici, na adresi Stjepana Radića 42 održat će se 17. sjednica Gradskog vijeća Grada Solina.

Za sjednicu je predložen sljedeći

D N E V N I  R E D

1. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju prijedloga Ugovora o partnerstvu na projektu “Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture Aglomeracije Split-Solin”
2. Izvješće o stanju sigurnosti na području Grada Solina
3. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju izmjene Sporazuma o uređivanju međusobnih prava i obveza spram Dječjeg vrtića “Cvrčak” Solin
4. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjeni i dopuni Statuta Dječjeg vrtića “Cvrčak” Solin
5. Prijedlog Zaključka o Izvješću o radu Dječjeg vrtića “Cvrčak” Solin za pedagošku 2018./2019. godinu
6. Prijedlog Zaključka o godišnjem Planu i Programu rada Dječjeg vrtića “Cvrčak” Solin za pedagošku 2018./2019. godinu
7. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Solina
8. Prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja “DRAŽICA” Mravince
9. Prijedlog Odluke o komunalnom redu Grada Solina
10. Prijedlog Odluke o određivanju komunalnih djelatnosti koji se obavljaju na temelju ugovora
11. Prijedlog Zaključka o prodaji zemljišta u K.O. Mravince i K.O. Solin
12. Prijedlog Zaključka o kupnji zemljišta u K.O. Mravince i K.O. Solin
13. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na nekretninama smještenim u K.O. Mravince
14. Prijedlog Odluke o javnim priznanjima Grada Solina
15. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova upravnog vijeća Gradske knjižnice Solin
16. Informacija o Projektu otvorene ljetne pozornice Urbane aglomeracije Split

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA SOLIN
Renato Prkić, dipl. ing. el., v.r.


Prijedlog zaključaka, izvještaja, odluka i rješenja 17. sjednice Gradskog vijeća grada Solina

Scroll to Top
Skip to content