Dana 17. prosinca 2019. godine (utorak) u 16.00 sati u Gradskoj vijećnici, na adresi Stjepana Radića 42 održat će se 18. sjednica Gradskog vijeća Grada Solina.

Za sjednicu je predložen sljedeći

D N E V N I   R E D

1. Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Solina za 2019. godinu
2. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Solina za 2019. godinu
3. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Solina za 2019. godinu
4. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u sportu Grada Solina za 2019. godinu
5. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa socijalne skrbi Grada Solina za 2019. godinu
6. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi Grada Solina za 2019. godinu
7. Prijedlog Proračuna Grada Solina za 2020. godinu s prijedlogom projekcija za 2021. i 2022. godinu
8. Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Solina za 2020. godinu
9. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Solina za 2020. godinu
10. Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Solina za 2020. godinu – Vlastiti pogon
11. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Solina za 2020. godinu – Vlastiti pogon
12. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada Solina za 2020. g. s Planom sredstava za sufinanciranje potreba u sportu Grada Solina u 2020. godini
13. Prijedlog Programa socijalne skrbi Grada Solina za 2020. godinu
14. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada Solina za 2020. godinu
15. Prijedlog Zaključka o Programu rada Gradske knjižnice Solin s financijskim planom za 2020. godinu
16. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Plana rada javne ustanove Zvonimir Solin u kulturi s financijskim planom za 2020. godinu
17. Prijedlog Zaključka o Analizi stanja sustava civilne zaštite za 2019. godinu i Plan razvoja sustava civilne zaštite Grada Solina za 2020. godinu s financijskim planom za trogodišnje razdoblje
18. Prijedlog Zaključka o donošenju smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Grada Solina za razdoblje od 2020. godine do 2023. godine
19. Prijedlog Odluke o komunalnom doprinosu
20. Prijedlog Odluke o Izmjenama i dopunama Odluke o uređenju prometa na području Grada Solina
21. Prijedlog Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova na području Grada Solina
22. Prijedlog Odluke o davanju u zakup i davanju na privremeno korištenje javnih površina na području Grada Solina
23. Prijedlog Odluke o donošenju Izmjena i dopuna UPU-a “UŠĆA JADRO-MARINA”
24. Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Grada Solina

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA SOLIN
Renato Prkić, dipl. ing. el., v.r.


Prijedlozi zaključaka, izvještaja, odluka i izmjena 18. sjednice Gradskog vijeća grada Solina


Dopuna dnevnog reda

Scroll to Top Skip to content