Dana 10. veljače 2020. godine (ponedjeljak) u 16.00 sati u Gradskoj vijećnici, na adresi Stjepana Radića 42 održat će se 19. sjednica Gradskog vijeća Grada Solina.

Za sjednicu je predložen sljedeći

D N E V N I  R E D:

1. Informacija u svezi realizacije Projekata Hrvatskih cesta Zagreb i Županijske uprave za ceste Split
2. Prijedlog Odluke o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Solina
3. Prijedlog Odluke o zaduživanju Grada Solina
4. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Solina za 2020. godinu
5. Konačni prijedlog Izmjena Statuta Grada Solina
6. Prijedlog Izmjena Poslovnika Gradskog vijeća Grada Solina
7. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o provedbi izbora u mjesnim odborima Grada Solina
8. Prijedlog Rješenja o dodjeli imena ulici na području MO Priko vode
9. Prijedlog Rješenja o dodjeli imena ulici na području MO Priko vode
10. Prijedlog Odluke o osnivanju Vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti u Gradu Solinu
11. Prijedlog Pravilnika o poslovanju Vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti u Gradu Solinu
12. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Javne ustanove u kulturi Zvonimir Solin
13. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na izmjene Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Javne ustanove u kulturi Zvonimir Solin
14. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na izmjene Pravilnika o plaćama zaposlenika u Javnoj ustanovi u kulturi Zvonimir Solin
15. Prijedlog Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Solina
16. Prijedlog Odluke o plaćama djelatnika predškolskog odgoja Grada Solina
17. Prijedlog Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Vlastitom pogonu za obavljanje komunalnih djelatnosti u Gradu Solinu
18. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Pravilnik o plaćama djelatnika Gradske knjižnice Solin

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA SOLIN
Renato Prkić, dipl. ing. el., v.r.


Prijedlozi zaključaka, odluka, izmjena i rješenja 19. sjednice Gradskog vijeća grada Solina

Scroll to Top Skip to content