Najavljena 20. sjednica Gradskog vijeća grada Solina po dogovoru predstavnika stranaka održat će se elektronskim putem.


Dana 31. ožujka 2020. godine (utorak) u 11.00 sati održat će se 20. sjednica Gradskog vijeća Grada Solina.

Za sjednicu je predložen sljedeći

D N E V N I  R E D:

1.Prijedlog Zaključka o prihvaćanju izvješća o radu Gradonačelnika Grada Solina za razdoblje srpanj 2019.godine – prosinac 2019. godine
2.Prijedlog Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Solina za 2019. godinu
3.Prijedlog Izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja i provedbi mjera za sprječavanje i uklanjanje nepropisno odloženog otpada na području grada Solina u 2019. godini
4.Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o zakupu i davanju na privremeno korištenje javnih površina na području Grada Solina
5.Prijedlog Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora
6.Prijedlog Odluke o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića “Cvrčak” – Solin

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA SOLIN
Renato Prkić, dipl.ing.el., v.r.


Prijedlozi zaključaka, izvješća, odluka 20. sjednice Gradskog vijeća grada Solina

Scroll to Top Skip to content