Dana 1. prosinca 2017. godine (petak) u 15, 30 sati u Gradskoj vijećnici, na adresi Stjepana Radića 42 održat će se 5. sjednica Gradskoga vijeća Grada Solina.

Za sjednicu je predlažen sljedeći

D N E V N I   R E D

– Verifikacija zapisnika sa 4. sjednice Gradskog vijeća

1. Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Solina za 2017. godinu
2. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u sportu Grada Solina za 2017. godinu
3. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi Grada Solina za 2017.g.
4. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa socijalne skrbi Grada Solina za 2017.g.
5. Prijedlog Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Solina za 2017. godinu
6. Prijedlog Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Solina za 2017. godinu
7. Prijedlog Proračuna Grada Solina za 2018. godinu s prijedlogom projekcija za 2019. godinu i 2020. godinu
8. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada Solina za 2018. godinu s Planom sredstava za sufinanciranje potreba u sportu Grada Solina u 2018. godini
9. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada Solina za 2018. godinu
10. Prijedlog Programa socijalne skrbi Grada Solina za 2018. godinu
11. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o socijalnoj skrbi
12. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Solina za 2018. godinu
13. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Solina za 2018. godinu
14. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o gradskim porezima Grada Solina
15. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o komunalnoj naknadi
16. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Investicijskog projekta izgradnje “Poslovni centar Rupotina” za razdoblje 2018. i 2020. godine
17. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Investicijskog projekta izgradnje “Novog dječjeg vrtića-škola Priko vode” za razdoblje 2018. godine do 2020. godine.
18. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Investicijskog projekta izgradnje grobnog polja “Novi dio groblja Solin 1.b. faza” (grobno polje XXII) za razdoblje 2018.g. i 2019. godine.
19. Prijedlog Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Solina
20. Prijedlog Zaključka o godišnjem Planu poslovanja Javne ustanove u kulturi Zvonimir Solin
21. Prijedlog Rješenja o imenovanju i produženju radnog odnosa privremenog ravnatelja Javne ustanove u kulturi Zvonimir Solin
22. Prijedlog Odluke o imenovanju ravnatelja Javne ustanove u kulturi Zvonimir Solin
23. Prijedlog Zaključka o prodaji nekretnine i suvlasničkih dijelova nekretnina smještenih u K.O. Solin, neposrednom pogodbom
24. Prijedlog Odluke o određivanju komunalnih djelatnosti i javne usluge koje se obavljaju na temelju ugovora o koncesiji
25. Prijedlog akcijskog Plana preventivnih protupožarnih mjera i aktivnosti na području Grada Solina
– Nadopuna Izvješća o radu gradske tvrtke Inkubator Solin d.o.o. za 2016. godinu
– Izvješće o provedbi Odluke o reklamiranju na području Grada Solina

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA SOLIN
Renato Prkić, dipl. ing. el., v.r.


Prijedlozi Zaključaka i Odluka 5. sjednice Gradskog vijeća

Scroll to Top Skip to content