Dana 12. veljače 2018. godine (ponedjeljak) u 17.00 sati u Gradskoj vijećnici, na adresi Stjepana Radića 42 održat će se 7. sjednica Gradskoga vijeća Grada Solina.

Za sjednicu je predložen sljedeći

D N E V N I    R E D

– Verifikacija zapisnika s 6. sjednice Gradskog vijeća

1. Prijedlog Zaključka o Analizi stanja sustava civilne zaštite za 2017. godinu i Plan razvoja sustava civilne zaštite Grada Solina za 2018. godinu
2. Konačni prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Grada Solina
3. Prijedlog Izmjena i dopuna Poslovnika Gradskog vijeća Grada Solina
4. Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednice, zamjenice predsjednice i članova Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Solina
5. Prijedlog o dodjeli imena OŠ u Ninčevićima – Solin

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA SOLIN
Renato Prkić, dipl. ing. el., v.r.


Prijedlozi Zaključaka i Rješenja 7. sjednice Gradskog vijeća

Scroll to Top Skip to content