Sjeverno od crkve Gospe od Otoka nalazi se GRADINA, utvrda za koju Bulić i Karaman misle da potječe iz XIV. stoljeća i da je sagrađena od splitskog nadbiskupa Hugolina de Mala Branca, dok Katić misli da su je u XVI. stoljeću sagradili Turci za opsade Klisa, da spriječe dovoz pomoći Klisu preko Solina. Nepoznati ljetopisac doista bilježi kako je bosanski paša Husein 1531. godine sagradio u Solinu tvrđavu za samo 15 dana. Kliški uskoci su je razorili, a Turci je opet podigoše 1536. za samo 20 dana. Pod tom je tvrđavom vjerojatno znameniti kliški zapovjednik Petar Kružić bio svoj posljednji boj.

Gradina je znamenita po svojoj crkvi. Po velikom kamenju u temeljima i granitnim stupovima dade se zaključiti kako se radi o starohrvatskoj crkvi iz IX. stoljeća, sagrađenoj na temeljima neke zgrade iz antičkih vremena. Crkva je centralna građevina, 12×15 metara, iznutra podijeljena s osam stupova u obliku osmerokuta, koji su vjerojatno držali kupolu. Uzduž zidova i u apsidi ima niše, koje su služile ili kao ukras ili kao sjedala za crkvene i svjetovne dostojanstvenike. Budući da se nije našlo traga ni oltaru ni običajnoj oltarnoj pregradi, a kako je ostala unutar turske tvrdave “Gradine” i bila relativno dobro očuvana, može se naslutiti kako je možda Turcima služila za džamiju. 

gradina1
Scroll to Top Skip to content