Najstarija, velika gradska vrata PORTA CAESAREA, relativno su dobro sačuvana. U sredini je prolaz za kola, a sa strane prolazi za pješake. S istočne su strane vrata utvrđena dvjema osmerokutnim kulama, a opažaju se ostaci vodovoda. Put koji je kroz vrata vodio van grada, nakon stotinjak metara prelazio je preko “Pet mostova”, kako se danas nazivaju ostaci lukova, pa dalje na istok. 

porta1

Ispod tih lukova tekla je, prema nekima, voda jednog rukavca rijeke Jadro, a prema drugima tu je otjecala voda iz obližnjih kupki i stupe. U blizini su pronađeni vrijedni mozaici (prikazuju Orfeja s morskim životinjama i Tritona), koji su vjerojatno pripadali nekoj javnoj zgradi, možda palači pretora, s sada se nalaze u Arheološkom muzeju u Splitu.

porta2
Scroll to Top Skip to content