Generalni urbanistički plan Solina

Odluka o donošenju Generalnog urbanističkog plana Grada Solina


Ispravak greške


Usklađenje GUP-a sa Zakonom o gradnji i prostornom uređenju

Napomena: Usklađenje se odnosi samo na tekstualni dio GUP-a (Odredbe za provođenje)


Ispravak odluke o donošenju GUP-a Solina


Izmjene i dopune


Izmjene i dopune


Izmjene i dopune


Pročišćeni tekst


Izmjene i dopune GUP-a Solina

Pročišćeni tekst odredbi za provođenje Generalnog urbanističkog plana Solina

https://www.solin.hr/wp-content/uploads/2022/06/Sluzbeni-vjesnik-Grada-Solina-6-2022-1.pdf

Scroll to Top
Skip to content