Generalni urbanistički plan Solina

Odluka o donošenju Generalnog urbanističkog plana Grada Solina


Ispravak greške


Usklađenje GUP-a sa Zakonom o gradnji i prostornom uređenju

Napomena: Usklađenje se odnosi samo na tekstualni dio GUP-a (Odredbe za provođenje)


Ispravak odluke o donošenju GUP-a Solina


Izmjene i dopune


Izmjene i dopune


Izmjene i dopune


Pročišćeni tekst

Scroll to Top Skip to content