Lokacije zelenih otoka

Sakupljanje EE otpada

http://www.ee-otpad.com/sakupljanje-ee-otpada.php

Lokacije i količine protupravno odloženog otpada

Djelatnici gradske uprave zaduženi za zaprimanje prijava o nepropisno odbačenom otpadu na području Grada

Jozo Matijašević, voditelj Odsjeka za gospodarenje otpadom
tel.: 021/555.219, 098/981-3566
e-mail: jozo.matijasevic@solin.hr

Ante Roso, viši komunalni redar u Odsjeku za komunalno redarstvo
tel.: 021/681-564, 095/666-2442
e-mail: anteroso@solin.hr

Goran Berton, komunalni izvidnik u Odsjeku za komunalno redarstvo
tel: 091/604-8019
e-mail:mojemail.gb@gmail.com

Nediljko Kovačević, komunalni redar u Odsjeku za komunalno redarstvo
tel.: 021/681-564, 091/604-8029
e-mail: neno.kovacevic@solin.hr

Obrasci:

Pravna regulativa:

Scroll to Top
Skip to content