Grad Solin nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).

Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežno sjedište Grada Solina koje se nalazi na adresi https://www.solin.hr/

Stupanj usklađenosti

Mrežno sjedište https://www.solin.hr/ djelomično je usklađeno sa Zakonom zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

Nepristupačan sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku je nepristupačan iz razloga:

· Većina slika, grafova i dijagrama ne sadrže <alt> atribute

· Većina slika, grafova i dijagrama ne sadrže kratki tekstualni opis

· Navigacija kroz glavni izbornik se vrši prelaskom preko poveznice

· Poveznice u tekstu na stranici nisu podcrtane ili označene na drugi jasan način

· Poveznice nisu deskriptivne i ne pružaju informaciju o sadržaju na koji vode

· Video zapisi nemaju podnaslove na hrvatskom jeziku

· Dio datoteka (.pdf, .xls, .doc i slično) nisu dostupni u formatu u kojem ih može pročitati čitač ekrana

Grad Solin radi na uklanjanju uočenih neusklađenosti.

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena 23. rujna 2020., prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.

Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Grada Solina.

Izjava je zadnji put preispitana 23. rujna 2020, Grad Solin će redovito revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Molimo korisnike ovih mrežnih stranica ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva.

Sve upite vezane uz pristupačnost mrežnog sjedišta Grada Solin korisnici mogu uputiti putem elektroničke pošte: pristup@solin.hr

Postupak praćenja provedbe propisa

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.

Scroll to Top
Skip to content