OBRASCI UPRAVNOG ODJELA ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I UPRAVLJANJE PROSTOROM

Odsjek za prostorno plansku dokumentaciju

Odsjek za komunalno redarstvo

Prijava problema komunalnog reda

Zahtjev za postavljenje reklamnog predmeta

Obrazac Zahtjeva za izdavanje suglasnosti za akciju prikupljanja otpada

Odsjek za komunalni doprinos i zakupe


OBRASCI UPRAVNOG ODJELA ZA PRORAČUN I RAČUNOVODSTVO

Zahtjev za prijavu/promjenu podataka obveznika plaćanja komunalne naknade


OBRASCI UPRAVNOG ODJELA ZA JAVNE DJELATNOSTI 

Zamolba za izdavanje potvrde da od Grada Solina nije ostvareno pravo na novčanu naknadu za novorođeno dijete

Novčana potpora Grada za vrijeme korištenja porodiljnog dopusta od jedne do treće godine života djeteta

Zamolba za novčanu potporu za vrijeme korištenja porodiljnog dopusta od jedne do treće godine života djeteta
Dokumentacija-porodiljni dopust od od jedne do treće godine života
Izjava-Zamolba za novčanu potporu za vrijeme korištenja porodiljnog dopusta od jedne do treće godine života djeteta

Novčana potpora Grada obiteljima sa četvoro i više djece

Zamolba za pomoć obiteljima sa četvoro i više djece

Jednokratna novčana pomoć 

Zamolba za jednokratnu novčanu pomoć
Socijalni uvjeti za jednokratnu novčanu pomoć
Izjava o broju članova kućanstva

Subvencija prijevoza redovitim studentima koji studiraju izvan grada Splita

Novčana naknada korisnicima osobne invalidnine od Centra za socijalnu skrb

Financiranje drugih obrazovnih materijala za učenike osnovnih škola u šk. god. 2020./2021. učenicima koji zajedno s roditeljem imaju prijavljeno prebivalište na području grada Solina, a polaze osnovnu školu izvan područja grada Solina.PISARNICA
Tel: 021 681 557
E-mail: pisarnica@solin.hr


PARKING SLUŽBA

Naputak o uvjetima za izdavanje povlaštene karte

Zahtjev

Radno vrijeme naplate parkirališta u gradu Solinu

Zimski period od 01.10. do 31.05. vrijeme naplate parkiranja je:
Ponedjeljak – petak 07.00 – 19.00 h
Subota 07.00 – 14.00 h
Parkiranje van navedenog vremena se ne naplaćuje.

Ljetni period od 01.06. do 30.09. vrijeme naplate parkiranja je:
Ponedjeljak – petak 07.00 – 21.00 h
Subota 07.00 – 14.00 h
Parkiranje van navedenog vremena se ne naplaćuje.

Scroll to Top Skip to content