OBRASCI UPRAVNOG ODJELA ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I UPRAVLJANJE PROSTOROM

Odsjek za prostorno plansku dokumentaciju

Odsjek za komunalno redarstvo

Prijava problema komunalnog reda

Zahtjev za postavljenje reklamnog predmeta

Obrazac Zahtjeva za izdavanje suglasnosti za akciju prikupljanja otpada

Odsjek za komunalni doprinos i zakupe


OBRASCI UPRAVNOG ODJELA ZA PRORAČUN I RAČUNOVODSTVO

Zahtjev za prijavu/promjenu podataka obveznika plaćanja komunalne naknade


OBRASCI UPRAVNOG ODJELA ZA JAVNE DJELATNOSTI 

Novčana pomoć za opremu novorođenog djeteta

Sufinanciranje dohrane dojenčadi

Novčana potpora Grada za vrijeme korištenja porodiljnog dopusta od jedne do treće godine života djeteta

Novčana potpora Grada obiteljima sa četvero i više djece

Naknada za troškove stanovanja

Jednokratna novčana pomoć 

Prehrana za socijalno ugrožene građane

Subvencija prijevoza redovitim studentima koji studiraju izvan grada Splita

Novčana naknada korisnicima osobne invalidnine temeljem Rješenja Centra za socijalnu skrb

Jednokratne naknade za pogrebne troškove

Financiranje drugih obrazovnih materijala za učenike osnovnih škola u šk. god. 2023./2024. učenicima koji zajedno s roditeljem imaju prijavljeno prebivalište na području grada Solina, a polaze osnovnu školu izvan područja grada Solina

Izjave – raznePISARNICA
Tel: 021 681 557
E-mail: pisarnica@solin.hr


PARKING SLUŽBA

Naputak o uvjetima za izdavanje povlaštene karte

Zahtjev

Radno vrijeme naplate parkirališta u gradu Solinu

Zimski period od 01.10. do 31.05. vrijeme naplate parkiranja je:
Ponedjeljak – petak 07.00 – 19.00 h
Subota 07.00 – 14.00 h
Parkiranje van navedenog vremena se ne naplaćuje.

Ljetni period od 01.06. do 30.09. vrijeme naplate parkiranja je:
Ponedjeljak – petak 07.00 – 21.00 h
Subota 07.00 – 14.00 h
Parkiranje van navedenog vremena se ne naplaćuje.

Scroll to Top
Skip to content