Projekt HeritageREVIVED prijavljen je na poziv Interreg IPA programa prekogranične suradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014-2020. Glavni cilj projekta je jačanje i raznolikost turističke ponude kroz prekograničnu suradnju i omogućavanje boljeg upravljanja i održivog korištenja kulturne i prirodne baštine. Provedbom projekta Projektni partneri žele doprinijeti pozicioniranju cjelokupnog programskog područja na europskoj razini kao teritorija bogatog kulturnom baštinom i poboljšati socio-ekonomski kontekst naših gradova i programskog područja revitalizacijom perifernih arheoloških nalazišta, razmjenom znanja i izgradnjom kapaciteta kao i zajedničkom promocijom te uključivanjem ciljnih mjesta u održivu kulturnu i turističku ponudu gradova partnera.

AKRONIM: HeritageREVIVED

NAZIV: Očuvanje, valorizacija i promocija kulturne baštine na rubovima urbanih područja

PRIORITETNA OS PROGRAMA: Doprinos razvoju turizma i očuvanju kulturne i prirodne baštine

SPECIFIČNI CILJ: Ojačati i diverzificirati turističku ponudu prekograničnim pristupima te omogućiti bolje upravljanje i održivu upotrebu kulturne i prirodne baštine

PARTNERI:

Vodeći partner:
Javna ustanova Razvojna agencija Županije Zapadnohercegovačke-HERAG, http://herag.ba/

Projektni partneri:
Grad Solin, https://solin.hr/
Grad Ljubuški, https://www.ljubuski.ba/hr/
Općina Ulcinj, http://www.ul-gov.me/homepage
Županijska uprava za ceste Split, https://www.zuc-split.hr/

LOKACIJA:
Hrvatska: Solin
Bosna i Hercegovina: Ljubuški
Crna Gora: Ulcinj

DATUM POČETKA: 01.09.2019.

DATUM ZAVRŠETKA: 31.08.2021.

UKUPNI PRORAČUN: 1.761.927,69

EU SUFINANCIRANJE: 1.497.638,54 eura

Scroll to Top