Grad Solin je kao partner Udruge MI predao projektnu prijavu na natječaj Europskog socijalnog fonda – „Pridruži se – Aktivni u mirovini“ – Jačanje sposobnosti organizacija civilnoga društva za unaprjeđenje mogućnosti aktivnog sudjelovanja i socijalne uključenosti umirovljenika.
Poziv na dostavu projektnih prijedloga usmjeren je jačanju organizacija civilnoga društva u području aktivnog starenja i povećavanja kvalitete života umirovljenika, odnosno jačanju kapaciteta organizacija civilnoga društva za provođenje programa aktivnog starenja na lokalnoj razini namijenjenih povećanju kvalitete života i socijalne uključenosti umirovljenika te razvoju socijalnih inovacija u radu s umirovljenicima i inovativnih programa.

AKRONIM: „Pridruži se“- Aktivni u mirovini

NAZIV: Jačanje sposobnosti organizacija civilnog društva za unaprijeđenje mogućnosti aktivnog sudjelovanja i socijalne uključenosti umirovljenika

PROGRAM: Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

UKUPNA VRIJEDNOST: 100.000.000,00 HRK

IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA PO PROJEKTNOM PRIJEDLOGU: Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 500.000,00 HRK, a najviši iznos koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 2.000.000,00 HRK (Udio financiranja po pojedinom projektu iznosi 100% prihvatljivih troškova)

PRIJAVITELJ: Udruga MI

PARTNER: Grad Solin (Hrvatska), https://www.solin.hr/

LOKACIJA: Hrvatska: Solin

OPĆI CILJ: Jačanje organizacija civilnoga društva u području aktivnog starenja i povećanja kvalitete života umirovljenika

SPECIFIČNI CILJEVI:

1. Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za provođenje programa aktivnog starenja na lokalnoj razini namijenjenih povećanju kvalitete života i socijalne  uključenosti umirovljenika sa svrhom unaprjeđenja zdravlja, očuvanja funkcionalne sposobnosti, sigurnosti i sudjelovanja umirovljenika u zajednici u kojoj žive doprinoseći kvaliteti njihovog življenja, vraćanja osjećaja veće vrijednosti, doprinose smanjenju usamljenosti, tjelesnoj, psihičkoj i radnoj aktivnosti te sudjelovanju u društvenim, kulturnim i drugim aktivnostima i poslovima zajednice kao i međugeneracijskoj suradnji

2. Razvoj socijalnih inovacija u radu s umirovljenicima te razvoj inovativnih programa koje provode organizacije civilnoga društva

Projekt je sufinanciran sredstvima Europskog socijalnog fonda Europske unije.
www.esf.hr

Scroll to Top