AKRONIM: HeritageREVIVED

NAZIV PROJEKTA: Očuvanje, valorizacija i promocija kulturne baštine na periferiji urbanih područja

PRIORITETNA OS PROGRAMA: PO 3 / Doprinos razvoju turizma i očuvanju kulturne i prirodne baštine

GLAVNI CILJ: Glavni cilj projekta je diverzificirati i promovirati kulturno – turističku ponudu povijesnih gradova zajedničkom izgradnjom kapaciteta u upravljanju kulturnim turizmom i turizmom doživljaja te uspostavom nove i poboljšanjem turističke infrastrukture.

SPECIFIČNI CILJ: Ojačati i diverzificirati turističku ponudu prekograničnom suradnjom i omogućiti bolje upravljanje i održivo korištenje kulturne i prirodne baštine.

VODEĆI PARTNER: JU Razvojna agencija Županije Zapadnohercegovačke-HERAG

PARTNERI NA PROJEKTU: Grad Ljubuški (BIH), Grad Solin (HR), Županijska uprava za ceste Split (HR), Općina Ulcinj (MNG)

UKUPAN PRORAČUN: 1.965.441,19 €

EU SUFINANCIRANJE: 1.670.625,00 €

PRORAČUN GRADA SOLINA: 208.632.60 €

DATUM POČETKA 15.10.2020.

DATUM ZAVRŠETKA: 14.10.2022.

Projekt HeritageREVIVED financiran je sredstvima Europske unije u okviru Interreg IPA programa prekogranične suradnje Hrvatska–Bosna i Hercegovina–Crna Gora 2014. – 2020. Projekt se bavi zajedničkim prekograničnim izazovom integriranja u ponudu održivog kulturnog turizma i upravljanja lokalitetima kulturne baštine, posebno onim arheološkim koji su smješteni na periferiji urbanih područja, koja su često fizički ugrožena, zanemarena, nepristupačna ili slabo dostupna, a koja su slabo predstavljena i promovirana.

Glavni ishodi projekta su:

– razvoj i promocija novog zajedničkog turističkog proizvoda (VR/digitalna prezentacija Rižinica, Gračina, Zavičajnog muzeja Ulcinj i lokaliteta Svač)

– izgrađen i opremljen posjetiteljski centar na rimskom vojnom logoru na Gračinama

– stari grad Ljubuški obnovljen i prezentiran

– osuvremenjen postav Zavičajnog muzeja u Ulcinju

– nalazište Rižinice arheološki istraženo i prezentirano, izgrađeno ugibalište/odmorište za pristup lokalitetu

– obnovljeno i prezentirano arheološko nalazište Svač

– provedena zajednička medijska kampanja

– održana tematska regionalna konferencija

Rezultati projekta su:

– poboljšani kapaciteti relevantnih dionika za upravljanje kulturnim turizmom

– razvijen i promoviran jedan zajednički proizvod kulturnog turizma zasnovan na digitalnim tehnologijama

– izravnim ulaganjima u kulturna dobra i/ili prateću infrastrukturu četiri arheološka lokaliteta – Rižinice u Solinu, Stari grad Ljubuški, Rimski vojni logor na Gračinama i Svač u Ulcinju su očuvani, prezentirani, učinjeni učinjeni dostupnima posjetiteljima i integrirani u ponudu kulturnog turizma

– provedena zajednička medijska kampanja i održane radionice

Projekt se provodi kroz INTERREG IPA Program prekogranične suradnje Hrvatska – BiH – Crna Gora 2014 – 2020 i financira se ERDF i IPA II fondova Europske unije.

http://interreg-hr-ba-me2014-2020.eu/

Sadržaj ove objave je isključiva odgovornost Grada Solina i ni u kojem slučaju ne predstavlja stavove Europske unije.

Scroll to Top Skip to content